Mikael Nordfelth fick sin utrustning beslagtagen av polisen för att kommunen ansåg att han genererade för mycket trafik mot ett och samma ip-nummer. Han har använt sig av en s.k. vpn-tjänst vilket i praktiken innebär en och samma adress. Brottsrubriceringen verkar bli “dataintrång”, märkligt nog. Det verkar vara ett skitproblem som it-avdelningen på kommunen borde ha kunnat tackla med ett samtal?

Thomas Tvivlaren (har vi inte saknat honom så säg?) gjorde en spaning om hur skattmasen läckt persondata på internet. Att skattemyndigheten var intresserade av vad han hade att säga om det visade det sig direkt genom att de länkade till hans inlägg på sitt intranät.

Q på Full Mental Straightjacket har hittat till en text av Schneier och konstaterar att Kina lyckats ta sig in och övervaka ett antal siter för att systemen är byggda för övervakning. Han gör en jämförelse med historien om Vodafone i Grekland 2005 som hade bakdörrar installerade för obehöriga att ta sig in genom. Sammanfattningsvis gör Q jämförelser med FRAs system som byggs upp idag i Sverige vilket lägger lite ansvar på de som är tänkta att lyssna.

Christopher Kullenberg har skrivit om Kina-Google-affären på Newsmill där han resonerar kring hur nätaktivisterna är de som har möjlighet att krossa diktaturen i Kina. Några nyhetsgenomgångar kan man även hitta hos dels ars technika angående den första officiella kinesiska reaktionen och boing-boing som listar en hel del läsvärt.

Hoppas ingen missar Magnihasas resonemang kring kollektivt självförtroende.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,