Att ha ett funktionshinder kopplas alltsom oftast ihop med mindre vetande — ironiskt nog p.g.a ren okunskap. Det förvånar mig därför inte att socialstyrelsen och försäkringskassan i sin överlägsna enfald tagit fram ett 90-sidor långt dokument där man systematiskt spaltar upp registrering och kontrollåtgärder riktade mot människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag. Ställer den funktionshindrade inte upp på det så tas hjälpen bort.

Men det gör mig heligt förbannad att okunskap styr.

Tänk på Stephen Hawking. Han är en av vår tids största tänkare och trots sin forskning i för de flesta av oss “svåra ämnen” som kosmologi och kvantgravitation skapat sig ett namn. Stephen Hawking är totalförlamad och kommunicerar helt via digitala hjälpmedel. Han är beroende av både människor och teknologi för att kunna genomföra sin insats för mänskligheten för vilket han är flerfaldigt prisbelönad. Förtjänar han att inte få sin integritet respekterad?

Se på Klara Tovhult, som är välkänd i piratkretsar som har genom åren gjort stora insatser för piratism och våra frågeställningar. Hennes insatser i samhällsdebatten har varit viktiga och hennes funktionshinder har aldrig varit ett problem för andra än henne själv. Den hjälp hon får behöver hon, varför ska hon straffas och tvingas upp sin integritet?

Det är något fruktansvärt på gång i samhället när hjälp och stöd omvandlas till överförmynderi och kontrollvansinne. Där de som ska hjälpas av lösningar och regler i stort ignoreras. Om de med funktionshinder vägrar gå med på den här sortens totala, minutiösa kontrollåtgärder ska de straffas med att inte få någon hjälp.

Handikapp- och brukarrörelsen berättar att de nu lämnar det statliga samarbetet som referensgrupp för socialstyrelsen och försäkringskassan.

Det förslag som nu presenteras i syfte att testas i skarpt läge andas förmynderi och ifrågasättande av oss som är beroende av personlig assistans för att kunna leva våra liv på lika villkor med andra. Instrumentet består av ett 91-sidigt dokument där varje detalj i en persons liv ska redovisas och därefter – inom varje detaljerat område – rimlighetsbedömas av försäkringskassans handläggare.

Instrumentet medför en grov kränkning av människors integritet när vi förväntas redovisa allt från våra intimaste behov på toaletten, att vi upprätthåller balanserad diet till huruvida våra sexualvanor är säkra. Enbart våra matintag ska utredas på 16 sidor – och då ingår inte ens behoven kring tillagning av mat.

Ja, jag är riktigt jäkla skitförbannad och i lika delar förtvivlad över den här utvecklingen men jag är lyckligtvis inte ensam. Jag ställer mig helt bakom kravet att slänga det här förslaget i papperskorgen. Det här är en Piratparti-fråga.

Kan vi inte hjälpa de som bäst behöver det kan vi inte hjälpa oss själva. Vi får inte låta dessa krafter vinna mark, hur lite vi än upplever oss personligen vara påverkade just i detta ögonblick. Integritetskrisen är här och vi måste göra något åt det.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,