Detta är ett diskussionsunderlag som sedemera planeras läggas fram för styrelsen om vi känner att vi (Anna Troberg, Klara Tovhult och jag) har stöd av medlemmarna. Förslaget ligger på forumet för Piratpartiet och det finns en röstningsmöjlighet kopplad till tråden. Ta gärna diskussionen dit om du är medlem.

I korthet:
Vi avser med detta förslag att förenkla för enskilda medlemmar att göra sig hörda, såväl som att ge officiella representanter möjligheter att styra över sin arbetstid. Vi vill också slå ett slag för transparensen inom partiet. Detta kan enligt vårt synsätt endast åstadkommas genom att pensionera Skype som beslutsforum.

Vi föreslår därför styrelsen att ta följande beslut

  • att partiet inte längre ska fatta beslut över Skype eller annan icke-inkluderande chattklient
  • att om officiell beslutsmässig chattkanal behöver finnas ska kriterier för denna dras upp på förhand och redovisas i för arbetsgruppen avsedd forumsektion

För dessa beslutsmässiga kanaler gäller då följande:

  • att beslut i möjligaste mån ska föranledas av för ändamålet anpassad tid för öppen diskussion och feedback på forumet.
  • att besluten redovisas tydligt i för arbetsgruppen avsedd forumsektion

Lite mer ingående bakgrundsbeskrivning:
Piratpartiets Skype-chattar har länge fungerat som ett socialt forum där pirater samlats och diskuterat piratpolitik och annat. I takt med att partiet vuxit, så har vi också vuxit ur våra Skype-chattar. Det leder till att det som tidigare var intressanta och givande samtal, nu alltför ofta slutar i otillfredsställelse för alla inblandade parter. Det krävs därför en förändring. Vi har ett stort behov av bra och öppna kommunikationsbanor inom partiet. Vi har också ett ansvar att se till att människorna i partiet mår bra.

Därför föreslår vi att partiets officiella Skypekanaler stängs, för att främja att diskussionerna flyttar ut på forumet. Där kan fler ta del av dem och det skapar därmed mer transparens och öppenhet.

I praktiken innebär detta att om inte diskussion tagits på forumet blir den osynlig för ett stort antal medlemmar, då långt ifrån alla medlemmar vet att vi håller till på skype. Den “finns inte” i praktiken. Vi menar att det inte går att ta beslut om saker som “inte existerar” i organisationen i stort, generellt sett. Undantag finns till varje regel, men regeln är inte särskilt tydlig idag.

Att socialisera och hänga i Skype, eller valfritt chattklient, för att vädra idéer och åsikter, planera aktiviteter, brainstorma eller dylikt, är upp till varje enskild medlem och arbetsgrupp. Spontankluster uppmuntras dessutom. Men diskussioner som leder till beslut i dessa kanaler kan inte erkännas som förankrande om det inte redovisats och lämnats utrymme för diskussion på forumet. Förankring, spridning av information och idéer är oerhört viktiga komponenter i vårt politiska arbete och alla måste lära sig att lyfta ut diskussionerna i större omfattning.

Argumenten för Skype har varit flera. Bland annat har nämnts att vi då och då behöver kunna kommunicera snabbt. Vi menar att detta enkelt går att lösa genom att man helt enkelt låter folk sätta upp temporära skypechattar vid behov.

  • Använd Skype eller annan valfri chattklient som direktkommunikation, dvs den gång snabb kommunikation behövs drar man ihop en chatt med de som snabbt behöver kommuniceras med.
  • Sköt officiell kommunikation på för det avsedd plats.
  • Om möten behöver hållas på Skype och därmed kräver en fast kanal ska beslut om varför denna chatt finns samt kritierier för kommunikation i denna dras upp på förhand. Detta gäller t ex arbetsgrupper med specifika partimandat.

Exempel: Mediagruppen bör inte diskutera centrala mediastrategier öppet på forumet. Men när dessa lanseras kan de redovisas i den för gruppen avsedd forumsektion och redovisa funderingar och bakgrund. Dessutom är det användbart inför olika utspel för olika ämnen att hitta kompetenta skribenter, specialistkunskap, grävande och faktakollande personer. Forumsektionen kan också fungera som förslagslåda för mediastrategier och idéer eller tips om saker som behöver tacklas medialt.

Forum i kombination med förstasidan på siten och medlemsutskick behöver i högre grad användas för att information ska nå längre ut i organisationen. Kontaktadresser, listor med ansvariga och vilka arbetsgrupper som finns måste uppgraderas med rätt information. Forumsektioner för de olika arbetsgrupperna bör underhållas och användas regelbundet.

En klart negativ aspekt av Skype är att man kan känna att man “måste” finnas tillgänglig, alltid. Att hålla koll på backloggar för att hitta saker som angår en eller saker man hade kunnat svara på gör sig inte riktigt. Bättre att veta att det hamnar på forumet så går man dit för att läsa. Den som har frågor och synpunkter till en grupp kan dessutom inte veta med säkerhet om det blivit läst, i en Skypelogg när man inte får svar omgående. Postas det på ett forum är det tryggare.

Detta kan också hjälpa till att påverka kulturen i partiet att bli lite mer långsiktig. Just nu är allting väldigt mycket ALLT NU GENAST! och vi menar att detta kanske inte alltid är så hälsosamt. Människor kan inte alltid vara tillgängliga, allt behöver inte gå i 170 km/h och precis allt måste inte alltid sägas precis där precis då. Vi vill ha pirater som håller och inte har bränts ut på ett halvår.

Därför måste Skype pensioneras som beslutsforum. Det är bra för både öppenhet och diskussionsklimat.

Detta förslag påverkar inte trepiratersregeln.