Idag nås vi av nyheten att den tyska författningsdomstolen förklarat det införda datalagringsdirektivet för okonstitutionellt, vilket antagligen innebär att direktivet måste upphävas och all insamlad data förstöras. Vorratsdatenspeicherung tycker till och med att direktivet ska hävas för hela Europa.

Timingen är särskilt intressant då Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet, just nu befinner sig under något av en spärreld av besvikelse, pga undergivenhet blandat med en svårtolkad stolthet angående införande av samma direktiv i Sverige.

Var man än ser sig omkring är politiker tvingade hit och tvingade dit, vad det verkar. Att något bryter mot grundlagen tycks inte vara motivation nog i Sverige att sätta sig på tvären. Har vi verkligen inga som helst skyddsmekanismer för att slippa såna här överträdelser mot medborgerliga rättigheter?

Vi har ingen författningsdomstol men vi torde väl ha nån form av skydd i så fall som kompenserar? Jag är personligen inte ens säker på att en författningsdomstol är svaret, men vi kan ju rimligen inte ha _ingenting_ istället. Om vi som land inte behöver en sån institution varför syns det inte i praktiken? Så, vilka/vad skyddar vår grundlag idag?

Jag hoppas i alla fall att vi på nåt sätt kan sätta stopp för det frammarcherande kontrollsamhället, om inte riksdagen klarar det får vi väl försöka göra det själva. Datalagringsdirektivet handlar inte om “internet” utan om oss människor och våra behov, inte minst att slippa behandlas som en kriminell när man inte begår några brott.

Nu har ännu mer text kring Acta-avtalet läckt ut. Det är ett EU-dokument som Michael Geist har gjort en preliminär genomgång av. Där kan man se vilka synpunkter olika länder inkommit med.

Egil och Marie har satt igång ett projekt att göra utökningar till Piratepad i syfte att göra information sökbar och enklare att tillgodogöra sig. De behöver hjälp med feedback så klicka in, vettja.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , ,