Dagens inlägg från mig får ni klicka över till SVT för läsa. Stort tack för pet och korrläsning till Klara och Rikard!

Vi luras att tro att reglering innebär ogräsutrensning i en vildvuxen rabatt och missar att egentligen menas en sekatör att klippa av de planterade blommorna och föra bort dem. Möjligen för att se ogräset, men det är viktigt att inse vad en reglering i praktiken innebär: Ett sätt att rensa bort våra rättigheter och i förlängningen vår trygghet. Att ge andra rättigheter att slå ner på oskyldiga medborgare utan brottsmisstanke. Så när hoten kommer från samhället, vad gör vi då?

Mycket läsvärt från Tor, där han ifrågasätter om det verkligen är oundvikligt att införa datalagringsdirektivet. (Malmström säger idag att “det inte går” att undvika direktivet, kan vara intressant som jämförelse i sammanhanget.)

Om man lyssnar till miljöpartiet, vänsterpartiet och centerpartiet, verkar de alla, även om de försöker ge intrycket av kampvilja, andas pessimism och resignation om Sveriges möjlighet att undvika en implementation av datalagringsdirektivet. Själv har jag svårt att förstå hur någon implementation av direktivet skulle kunna undgå att stå i strid med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, så jag tycker nog att det ännu finns hopp och all anledning för Sverige att stå på sig och komma med relevanta invändningar.

Som avrundning: Lawrence Lessig gör lite lekfulla, men tänkvärda, jämförelser mellan amerikansk konservatism och liberalism ur upphovsrättsligt och remix-perspektiv.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,