Det är faktiskt lite humor att denna i stort sett obegripliga textmassa rubriceras med ”Upphovsrätten måste ha klara och begripliga regler”. Jan Rosén som signerar artikeln som “regeringens utredare, jur dr, professor i civilrätt Stockholms universitet” är även ordförande för Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU), apropå tydlighet.

Överlag i media har det varit övervägande lobbyister som fått agera experter och opinionsbildare i upphovsrättsdebatten. Härom sistens Pär Strömbäck, exempelvis, som i svenskan baserar sina argument på en rapport han misstolkat. Dessutom hittar han på lite grejer, som vad vi som protesterat mot Ipred-lagen haft för argumentation bakom. Replik ombads av en PP-representant, men det blev nobben pga platsbrist.

Om någon kommer att få in nån replik på Roséns inlägg på DN återstår väl att se. Vi kan väl hoppas, men jag håller inte andan, de har antagligen lika ont om utrymme de också. Det skulle dock vara fantastiskt om de tog för vana att planera in plats för replik även i de här ämnena som i de flesta andra, ärligt talat.

Jag har vid ett flertal tillfällen också reagerat över hur TT spridit felaktiga uppgifter från upphovsrättsindustrin. Dessa telegram lyfts in i ett stort antal tidningar och även om vi sitter här online och berättar för de som är intresserade vad som är sant och vad som är osant, så återstår ett stort antal, (ptjaa, törs jag säga lurade?) människor som förlitar sig på nyhetsmedier.

Redaktionerna har sina planer och intressen och det är bara att respektera och de flesta som jobbar där är hur trevliga som helst. Vi som “lobbar” för motstående synpunkter stretar dessutom på ändå och gör vårt bästa oavsett. Jag är inte heller ute efter att skita ner TT som väl som de flesta andra branscher gör alldeles för mycket med alldeles för få personalare eller nåt.

Men jag kan ändå inte låta bli att undra. Självklart ska lobbyisterna få plats i debatten, underförstått “precis som alla andra”. Men det är väl där det kör ihop sig. Alla andra har inte den tillgången till debatten. Vi inbjuds inte, vi får nobben när vi frågar om vi får vara med och lobbyisterna går i stort oemottsagda. Felaktigheter spridda av TT syns aldrig rättas.

Det ser inte sådär jättebra ut, helt enkelt.

De flesta ledarredaktionerna har en oerhört stark integritet i normalfallet, men vad händer i just de här sammanhangen?  Varför granskas inte upphovsrättsorganisationerna, de har ju tillgång till lagstiftare och mediala utrymmen och borde vara viktiga nog? Varför diskuteras det inte, livligt till och med, hur felaktiga uppgifter från upphovsrättslobbyn letar sig ut i media gång på gång?

Känner sig inte de som jobbar på tidningsredaktionerna besudlade varje gång de utnyttjats på det här viset? Kanske gör de det. Kanske är det därför rubriken på Roséns inlägg ser ut som den gör. Ett slags rebellisk, nästan pravdaesque, åtgärd för ledarredaktionen: Tänkande varelser som av olika anledningar inte kan, eller får, vara professionella när just den här lobbygruppen begärt utrymme, fantiserar jag, för att kunna fortsätta känna hopp.

* * *

Andra bloggar om: , , , , , , ,