Jag är själv inte för att Piratpartiet ska lägga energi på sexköpslagen egentligen — men jag väljer att lyfta in Dick Wases gästinlägg av två andra anledningar. Dels för att jag tycker att valrörelser är ett utmärkt tillfälle att be “sina egna” partier att lyfta politiska aspekter, vilket inte existerar alls i den politiska sfären idag och tycker är väldigt synd att så inte görs. Dels för att den här frågan engagerar så många utan att nyanserna syns politiskt nödvändigtvis, med få undantag, att det kan behövas diskuteras bredare.  //emma

gastbloggare1.png

GÄSTINLÄGG: Vi har under den gångna veckan sett hur Sexköpslagen återigen varit förstasidesstoff och engagerat debatt och bloggare. Att jag själv är en svuren motståndare till denna lag torde väl knappast vara någon hemlighet, och anledningen till det är att jag betraktar den närmast som ett ”hatbrott”.

Nu är min avsikt med detta gästbloggande inte att diskutera lagen, utan istället att uppmana PP att ta upp frågan på sin dagordning. Jag är emellertid inte ute efter att kräva att partiet tar ställning för eller mot lagen eftersom – beklagligt nog – inte alla i partiet inser vilken oerhört integritetskränkande lag detta är. Nej, mitt förslag är att partiet helt enkelt ska kräva att en ny och förutsättningslös utvärdering av lagen genomförs.

En utvärdering som garanterat ska hålla för metodisk och vetenskaplig granskning och som dessutom ska utvärdera de följder lagen fått på olika samhällsfenomen, som medier (Nathan Shachar bekräftar ju mycket övertygande att lagen korrumperar medierna), våldtäktsfrekvenser, demokratin och annat. Detta krav är något som alla borde kunna ställa sig bakom, förutsatt att man inte oroar sig för vad resultatet ska bli – och alltså indirekt erkänner att lagen är ett misslyckande.

Förutom att det vore ett demokratiskt berättigat krav att kräva en ny, objektiv och förutsättningslös utvärdering vore det förmodligen något som skulle ge PP en uppmärksamhet i valrörelsen som är önskvärd för att komma in i folks medvetande igen. Eftersom jag också är övertygad om att de flesta i detta land ifrågasätter lagen tror jag även att det skulle ge ett nettotillskott av röster till partiet. Det vore en markering att PP värnar om den personliga integriteten – utan att för den skull ta ställning varken för eller mot Sexköpslagen.

Dick Wase