[tolk] DoDetot foficockok bobloli rorubobrorikok  ocochoh inonlolägoggog popå rorövovarorsospoproråkoketot idodagog, efoftoterorsosomom enon hohelolsosidodesosanonnonononsos (popdodfof) foföror PoPiroratotpoparortotietot totävovlolaror i DoDNoNsos RoRekoklolamomcocupop! DoDu kokanon loläsosa lolitote momeror omom totanonkokarornona bobakokomom anonnonononsosenon hohäror.

FoFloleror hoharor soskokrorivovitot: GoGöroranon, RoRicockok, JoJanonnone, Totanonkoklolösoshohetoteror ocochoh JoJohohnonnony. DoDetot fofinonnonsos ävovenon etottot poparor omomrorösostotnoninongogaror, enon popå DoDMoM ocochoh enon popå RoResosumomé. DoDe hoharor inongogetot momedod sosjojälolvova cocupoppopenon atottot gogörora dodocockok.