Lite mer om önskeavgiften till Copyswede står att finna i svenskan. Den här gången dras inte argumentet om fildelning upp, för kopieringsavgiften är faktiskt inte tänkt för piratkopiering även om det är lätt att få det intrycket. Utan “laglig privatkopiering”, Copywsede har ingen rätt alls att luta sig mot piratkopiering. Det bästa som skrivits om saken har i alla fall Cornucopia bidragit med som förlängde mitt liv med flera minuter.

I Washington Post kan man nu följa en artikelserie om övervakningsindustrin. Som Mårtensson poängterar, den verkar inte ha gjort USA säkrare, men desto fattigare — och är inte en utveckling som stannar “over there”. Hans Johansson berättar om den enorma kraftsamling som behövdes för att få till rapportering om hur sakerna ligger till.

“Ett jobb bara ett troll skulle älska” skriver Maggie Koerth-Baker på Boing Boing. Det är ett företag som erbjuder kontroll av anmält material online, det handlar om. När nån anmäler innehåll på en site, så kliver de in och kontrollerar innehållet. Människorna som genomför det har sett rätt jobbiga grejer och nu är en del oroliga för hur det påverkar:

“You have 20-year-old kids who get hired to do content review, and who get excited because they think they are going to see adult porn,” said Hemanshu Nigam, the former chief security officer at MySpace. “They have no idea that some of the despicable and illegal images they will see can haunt them for the rest of their lives.”

Härom dagen undrade jag så smått vad som kan ha föranlett avstängning av 73000 bloggar (siffran har modifierats till 70K nu) på bloggsiten blogetry och nu verkar det ha kommit ut: En bloggare hade beskrivit hur man gör en bomb. Det var dessutom inte någon myndighet som begärt fullständig avstängning, utan nätvärden, burst.net,  hade fått panik när en förfrågan om den specifika siten hade inkommit från FBI, och ryckt ur sladden skriver Mike Masnick.

“Det är ständigt aktuellt att försvara den öppna internetarkitekturen och dess öppna användning. Bland annat får vi inte missa att göra vår röst hörd vid officiella remisser, vare sig de är nationella, europeiska eller globala. Till den listan kan fogas två nya, en remiss om ändring i den svenska lagen om elektronisk kommunikation och en enkät från EU.” så skriver Jan Flodin på Internetdagarna, fortsätt läs hela. (tips från Göran)