Eva-Lena Jansson tweetade att en journalist bett att få information från henne, källskydd utlovades. Det satte igång mina tankar — hur förhåller sig journalister till meddelarfrihet osv idag? I sitt arbete alltså?

De allra flesta journalister har stor respekt för att hålla källor anonyma (de få som möjligen känner motsatsen, jobbar väl på Smålandsposten).

Men i dagarna har vi kunnat läsa ganska mycket om det kommande datalagringsdirektivet, och vi vet ju alla dessutom om FRA och dess befogenheter. Poliser har även möjlighet att avlyssna telefoner utan brottsmisstanke osv.

Vi har inga skyddade platser för den sortens utfästelse ett källskydd innebär längre.

Jag undrade lite om ni som jobbar som journalister förändrat hur ni förhåller er till det? Har ni fått kurser på era arbetsplatser? Särskilda verktyg som hjälper er att garantera tryggheten för en visselblåsare? Kanske bistår journalistförbundet med tips och råd?

Jag har faktiskt ingen aning, och kan tänka mig att det här är en ganska stor grej för många som arbetar journalistiskt. Så här lite utifrån upplever jag det som att det enda en journalist kan garantera är att lova att inte säga nåt muntligen, ansikte mot ansikte, till nån annan om vem som berättat saker.

Det kanske är på sin plats att informera allmänheten om hur de kan göra för att kontakta en journalist utan att röja sig för sin arbetsgivare eller staten, på nåt vis. Jag upplever det som att det skulle finnas ett ganska stort värde i någon form av informationskampanj, hur nu det skulle kunna gå att genomföra.

I vilket fall som helst vore det kanon att få lite tips om vad ni journalister gör idag när det handlar om källskydd, hur ni förhåller er till det? Är det här något som ni diskuterar mycket?