På allvar står nu ledare runt om i världen och hojtar att wikileaks är terrorism för att inte låta dem få vara oförskämda i diplomatiska sammanhang. Nackskott säger andra, som tycker att det är förskräckligt att vi nu vet utan tvivel att politiker håller saker hemliga för att de kan, inte för att de behöver och på det viset gömmer direkta fel de begått.

Christian Munthe:

But claiming this revelation to be the end of diplomacy or something close to that, as my own foreign minister did just a day or two ago, is just ridiculous. And it remains ridiculous even if we assume that states will be forced to seriously count on Wikileaks-like leaks in the future. Why? Because the cure to the supposed problem is as easily accessible to all diplomats as it is obvious: Refrain from slandering other people or calling them by less than honorable names – at least in your diplomatic cables. Put more simply: behave yourselves! I’m sure that diplomacy and world peace will survive that apparently drastic culture change in diplomatic circles.

Mike Masnick:

One of the lessons you learn in basic negotiations is that, while there may be value in holding back certain information, quite often the absolute best negotiated results for all parties comes out of negotiations where the parties accurately lay their cards on the table. This keeps hidden agendas out of the way and allows for more frank and open discussions. Of course, this is all centered on a belief that negotiations are a non-zero sum game. That might not always be the case. But the level of secrecy we have today seems to presume that all negotiations are a zero sum game, and that’s absolutely not true.

Peter Kadhammar:

Vi lever i samhällen där regeringar och säkerhetspoliser säger att de måste skärpa övervakningen av oss, medborgarna. Det kan finnas farliga element bland oss, medborgarna. Därför kontrollerar de vad vi gör på nätet, de tar våra fingeravtryck och sparar vår telefontrafik. De vet allt om oss. När vi plötsligt får insyn i vad de som kan starta krig gör, hur de som säljer vapen och skriver internationella avtal resonerar – då ropar de: Så får det inte gå till!

Det är hög tid att sluta hymla med det faktum att kejsaren inte har några kläder. Fråga om de på allvar förväntar sig att vi ska ställa upp bakom så uppenbart ovärdiga anledningar som de försöker hetsa om just nu.

The Daily Show With Jon Stewart Mon – Thurs 11p / 10c
The Informant!
www.thedailyshow.com
Daily Show Full Episodes Political Humor The Daily Show on Facebook