Sitter och läser hos Rick och Christian, läckorna som konfirmerar mycket av det som sagts genom åren. Jag skulle vilja bifoga lite nyanser till de tankegångarna och, är jag rädd, en kärleksfullt menad skopa kritik.

“Vårt” sätt att se saken är inte nödvändigtvis de folkvaldas — att ha fått en checklista från USA betyder antagligen inte att den är påtvingad. Det är väl ganska vanligt förekommande, inte minst, att man samarbetar över landsgränser för att ta hand om “olika problem”.

Det är ju dessutom inget som hindrar regeringen att uppleva att USAs intressen går hand i hand med våra egna. Det finns ju som bekant till och med stödorganisationer här hemma i Svedala som trycker på i den utvecklingen. De lyfter problem, som inte har bäring i verkligheten, men som verkar plausibla och drar igenom förändringar i lagar, med stöd hos många väljare.

Några har absolut ägnat sig åt härskartekniker och kallat mig och andra för foliehattar — somliga har inte dragit sig för att förlöjliga partiet. Men som jag ser det har väldigt få egentligen sagt att vi har haft fel eller inbillat oss problematiken. De flesta har avfärdat oss av andra anledningar, anledningar som vi envisas med att bjuda på.

Vår regering är inte några stackars nedtryckta vasaller till amerikanska intressen. De vet vad de gör, och de gör det för att de vill göra det. De anser verkligen att internet behöver “styras upp”. De anser att massavlyssning är vägen att gå. De anser att datalagring är bra för landet. Vi har inte varit foliehattar som påpekat felen, vi har varit “oansvariga” som framstår vägra “tackla problemen”.

Det är den absolut största kritiken som riktats mot Piratpartiet och en kritik som emellanåt varit befogad.

Se bara på hur den här nyheten behandlats av Rick och Christian. Något som partiet borde ha haft som absolut mål är att folkbilda och informera människor om detta. Livsviktig opinionsbildning läggs ut under julhelg när få läser och vad jag vet har inte ens försök gjorts att få in det i tidningar medelst debattartiklar eller dylikt.

Fortfarande är det så att regeringen upplever sig ha stöd för sådana här åtgärdsplaner och frågan är vad man ska göra för att folkbilda och förändra bilden. Men återigen signalerar den absolut viktigaste organisationen i Sverige när det handlar om motstånd mot den här sortens utveckling, som vi ser prov på i läckan, småskalighet.

Det känns inte så kul att påpeka det, men lär man sig inget, kommer man ingenstans. Så oerhört viktigt som detta är så får det inte slarvas bort. Och så länge partiet signalerar slarv lär vi inte komma bort från de som tar möjligheterna att förlöjliga oss. Det är minst lika viktigt att vi gör saker ordentligt som att vår regering gör det.

Observera att jag gärna har fel – och jag hoppas inte jag framstår som småsint som lyfter det här dilemmat. Det Christian och Rick skriver om ÄR viktigt, och behöver massor av stöd och spridning.

Men jag sitter och ser ett år bakom mig av missade tillfällen och det här är ytterligare ett sådant, tyvärr. Vi måste lära oss av våra misstag — inte fortsätta begå dem och hoppas att “nu, den här gången blir det rätt”.