Bredda, fördjupa, förändra, förbättra — några ord som ofta dyker upp när Piratpartiet diskuteras. Känslan av att partiet är öppet att utvecklas har sannerligen gått hem hos folk och det är något att vara stolt över. Eller kanske framför allt att folk känner att det är idé att försöka påverka.

På ett personligt plan känns det dessutom extra roligt, att efter några år av nödvändig inbromsning för den här typen av utveckling (diskussionerna har ju alltid pågått men behövt att väntas med att tas vidare, inte minst av praktiska skäl; vi har på fem år genomgått inte mindre än tre valrörelser). Nu befinner vi oss i en period då allt det där vi skulle göra sen, faktiskt dras igång.

Det började egentligen för några år sedan, med ett parley. Funderingar och diskussioner har sedan dess skett lite varstans och tanken har växt fram att identifiera vår grundläggande inställning och definiera den. Flera av varandra oberoende har kommit fram till ungefär det vi (motionen är ett grupparbete i högsta grad) försökt knyta ihop i motionen. En grundsten för att låta vår “piratism” växa fram naturligt istället för att tvingas backa in i något som vi nånstans är överens om att vi växt ur.

Så det är inte med lite stolthet jag här presenterar vår motion, med alla som signerat och står bakom den. I morgon, söndag, skickas detta till mötespresidiet för vårmötet som börjar på måndag:

Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund

BAKGRUND: Genom åren har det förekommit många debatter om huruvida vi ska bredda oss och i så fall hur och i vilka frågor. I en brokig skara med lika många socialister som liberaler enade kring ett fåtal frågor kan uppgiften att hitta en bred gemensam ideologisk värdegrund tyckas omöjlig. Ändå finns det uppenbarligen något som vi är beredda att lägga våra ideologiska ursprung åt sidan för. Det vi vet säkert är att man som pirat har värderingar som prioriteras högre än de värderingar som traditionellt sett förknippas med socialism eller liberalism.

Att luta sig mot socialism eller liberalism som ideologisk värdegrund blir i praktiken ett sätt att utesluta det breda tvärpolitiska engagemang Piratpartiet inspirerat till. Eftersom partiet i grunden har en inkluderande filosofi både i praktik och princip behöver vi därför tänka i andra spår än den traditionella höger-/vänsterskalan.

FÖRESLAGEN LÖSNING: En grundläggande humanistisk inställning till politiskt ställningstagande i enskilda sakfrågor, kan fungera som en gemensam värdegrund för Piratpartiet och sätta ramarna för utvecklingen av partiets politik.

Den grundläggande värdering som finns i partiet redan idag tycks vara respekten för individen och omtanke om människor och deras rättigheter.

Piratpartiet har tagit klar ställning för pluralism och mångfald; rätten att bejaka särskillnader i kultur, religion, idéer och livsstilar, så länge som detta inte kränker någon annans motsvarande rättighet. Humanismen omfattar dessa värderingar utan att styra politiken i traditionell höger- eller vänsterriktning.

VI YRKAR DÄRFÖR:

  • att mötet identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament.
  • att mötet deklarerar humanism som ideologisk riktlinje för partiets framtida ställningstaganden i sakfrågor så väl som i principiella frågor.
  • att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”
ersätts med:
“Piratpartiet har religionsneutral humanism som värdegrund, med mänskliga behov, värderingar och mångfald som utgångspunkt. I sin strävan för denna värdegrund utgår partiet från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”

  • att mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en grundläggande politisk värdegrund för Piratpartiet baserad på humanistiska värderingar, för ratificering av medlemmarna genom medlemsomröstning på nästkommande medlemsmöte med minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna.
  • att sagda värdegrund i största möjliga mån lämnar därhän värderingar som skiljer socialister och liberaler åt, för att istället tillvarata de värderingar som socialister och liberaler har gemensamt.
  • att framtida ändringar och breddning av Piratpartiets ställningstaganden i sakpolitiska frågor ska baseras på och vägledas av sagda värdegrund.

2 April, 2011
Emma Marie Andersson (opassande.se)
Sammy Nordström (bloggsam)
Klara Tovhult (kurvigheter.se)
David Bergström (davidbergstrompp)
Torbjörn Wester (infallsvinkel)
Jimmy Callin (Kanin)
Staffan Jonsson (saffe)
Daniel Gustafsson (integritet.se)
Mattias Bjärnemalm (Mab)
Henry Rouhivuori (ingsoc)
Martin Persson (Qeruiem)
Tomas Kronvall (tankefel)
Sandra Grosse (Terobi)
Marit Deldén (Leffelini)
Amelia Andersdotter (stenskott)
Andreas Larsson (Falathar)
Gustav Nipe (ordförande UP)
Gun Svensson (farmorgun)
Anders Hedberg (piratenanders)
Marcus Schmidt (magnihasa)
Mikael Nilsson (Minimaliteter)
Christoffer Willenfort (blågrönröra)
Leif Ershag (ershag)
Martin Holmberg (KL Tidaholm)
Mackan Andersson (standuppmackan)
Nikke Lindqvist (nikke index)
Jonatan Wernersson  (frankentan)
Egil Möller (redhog)
Henrik Sundström (henriksundstrom.se)
Christer Jansson (ursinnig.janssons.org)
Jens Bergqvist (KL Grästorp)
Erik Einarsson (enriz.eu)
Stefan Woldekidan (woldekidan.com)
JP Andersson (värmlandspiraten)