Det har nu beslutats att det ska bli personval, istället för som tidigare gjorts, listval, på Piratpartiets vårmöte. Som ni minns var min tidigare guide lite avhängigt av hur presidiet skulle göra, så här följer ytterligare information.

Alla kandidater som accepterat sin nominering kommer att hamna i en omröstning där vi medlemmar kryssar och väljer de personer vi vill se i dessa positioner. Vi kommer helt enkelt att kunna fördela så många kryss (inom parentes nedan) på de nominerade som antal mandat som finns tillgängliga. (5) platser är således samma som fem kryss som ska fördelas på en lista av namn.

Här blir det lite klurigt. För att bli invald måste man enligt stadgarna få mer än hälften (50%) av rösterna. Det innebär i praktiken att när vi fördelar det antal kryss vi har, så kan det bli så att inte alla platserna som ska tillsättas blir fyllda enligt de kriterier som vi satt upp. Så här:

 1. Vi har fem styrelsemandat som ska fyllas och tretton nominerade.
 2. Tre av de nominerade får mer än 50% av rösterna, men resten kommer inte över den gränsen.
 3. Det innebär att två platser fortfarande behöver fyllas.
 4. Det blir då ytterligare en omröstning för dessa två platser med de tre namn som fick flest röster under 50%-strecket.

Det är alltså bara i första rundan som alla kandidaterna är med på valsedeln, från och med andra voteringsrundan så är antalet valbara det antal som ska väljas, plus en till.

Läs mer om mötesordningen uppställd i den här tråden, under rubrik “Val till förtroendeposter”.

Glöm inte att ställa frågor till kandidaterna och läs gärna igenom trådarna för att få en bild av vad de olika kandidaterna kan tillföra. Röstningsomgångarna kommer att ske över fyra (ev. fem) voteringspass, du kan se när i den här kalendern. (Förslagsvis klickar du på “week”-tabben överst till höger för bättre översikt.)

Platser som inte har tillräckligt med nomineringar misstänker jag kommer att vakanssättas. Platserna som ska tillsättas är:

STYRELSE

 • sammankallande mandat till 2011-12-31 Här ska en (1) person väljas, 2 nominerade
 • ledamot mandat till 2013-12-31 Här ska fem (5) personer väljas, 13 nominerade
 • ledamot mandat till 2012-12-31 Här ska två (2) personer väljas, 11 nominerade

För de som vill få en översikt över hela styrelsens sammansättning när de väljer ut sina namn, kan det vara bra att veta vilka som sitter kvar i styrelsen i dagsläget:

Mandat t o m 2011-12-31: Anna Svensson, Mårten Fjällström, Rickard Olsson

Mandat t o m 2012-12-31: Christian Engström, Johanna Julén, Marit Deldén (om Marit blir vald till posten som sammankallande tolkar jag det som att denna plats vakanssätts).

Suppleant (denna roll håller på att bortfasas och sitter mandatperioden ut) Andrasuppleant (mandat t o m 2011-12-31): Anders Nordin. Tredjesuppleant (mandat t o m 2011-12-31): Christoffer Willenfort (om Christoffer blir invald som ledamot styrelsen tolkar jag det som att detta mandat försvinner helt).

Styrelsens sammansättning fram till vårmötet, kan du hitta på den här sidan.

REVISORER

 • mandat till 2011-12-31 Här ska två (2) personer väljas, 2 nominerade
 • ersättare mandat till 2011-12-31 Här ska två (2) personer väljas, inga nominerade

VALBEREDNING

 • sammankallande mandat till 2011-12-31 Här ska en (1) person väljas, 3 nominerade
 • ledamot mandat till 2012-12-31 Här ska tre (3) personer väljas, 4 nominerade
 • ledamot mandat till 2011-12-31 Här ska tre (3) personer väljas, 2 nominerade

MÖTESPRESIDIUM FÖR NÄSTA MÖTESPERIOD

 • mötesordförande Här ska en (1) person väljas, 1 nominerad (här är det möjligt att det bli bifall/avslagsvotering)
 • vice mötesordförande Här ska sex (6) personer väljas, 6 nominerade (här är det möjligt att det bli bifall/avslagsvotering)