Här kommer ett gästinlägg från Christer Jansson, som även gästbloggat hos Anna Troberg idag. Detta med anledning av debatterna kring det pågående vårmötet för Piratpartiet. //emma

gastbloggare1.png

GÄSTBLOGG: Jag kan till min glädje konstatera att det diskuteras ganska friskt om partiets vårmöte i alla möjliga forum, inte bara på partiets. Det diskuteras också en del på twitter, men mest på diverse bloggar, som det verkar.

Det som diskuteras mest just nu är nog utan tvivel styrelsen och jävsproblematiken som uppstår i och med att en styrelsemedlem (Christian Engström) avlönar två av de andra (Rick Falkvinge och Anna Troberg), samt det faktum att ytterligare en person (Henrik Alexandersson) som också avlönas av Christian kandiderar för styrelseposter dit nya ledamöter nu ska väljas.

En annan, relaterad frågeställning, är en motion Rick Falkvinge har lagt, som föreslår att minska antalet medlemmar i styrelsen till 9, vilket i värsta fall (ur jävsperspektiv) innebär att nästan halva styrelsen är Christian Engström eller avlönade av honom.

Detta tas upp och diskuteras av ett stort antal bloggare, såväl kandidater i det förestående valet som andra.

Det finns också ett par sidospår, dels en motion som föreslår att skriva in i stadgarna att samma person inte får vara med både i styrelsen och partiledningen, och därmed kan misstänkas underminera styrelsens beslut. En annan jävssituation alltså.

Dels är det också så att vi står utan valberedning, och jag tänker inte kommentera varför eller hur, utan konstaterar bara att den valberedning vi utsett som skulle presentera förslag till styrelse avgick för att de inte ansåg sig kunna fullgöra sitt uppdrag under rådande omständigheter. Detta innebär att styrelsen måste väljas utan det underlag man kan få ifrån en valberedning. Nästan. Vi har ju nätet och alla engagerade bloggare! (Vilket naturligtvis inte är lika bra som en valberedning men det är vad vi har.)

Vissa anser att vi inte ska “tjafsa” om jäv utan ägna oss åt att “föra politik” i stället, alla använder inte de exakta formuleringarna men jag sätter citattecken runt i alla fall för att distansera mig från formuleringarna. Och visst, om medlemmarna har röstat in en viss person i styrelsen trots en känd jävssituation, ja då bör man ju respektera det beslutet i en demokratisk organisation.

Men det är nu en gång dels så att många medlemmar accepterade jäv förra året för att man hoppades på att få partistöd efter höstens val och då skulle problemet ha löst sig självt. Och dels är det så att det sticker i ögonen och suger väldigt mycket energi och lust ur många som annars skulle vilja engagera sig i partiet. Varje dag, vecka ut, vecka in, månaderna går och blir år och folk tröttnar. Och dessutom ser det helt enkelt inte trovärdigt ut att kritisera andra för jäv och inte ha rent framför egen dörr.

Vi har tillräckligt med kandidater för att fylla styrelsen utan att välja in någon i den här valomgången som är jävig. Det skulle inte innebära att styrelsen blev fri från jäviga personer, men det skulle innebära ett steg i rätt riktning.

De kandidater som är valda och vars mandat inte tar slut nu bör få sitta kvar tills mandatperioden löper ut, om det inte uppdagas något nytt som motiverar att någon avskiljs från sitt uppdrag. Jävssituationen var ju känd när de valdes. Däremot finns inget som säger att vi måste välja om dem när deras mandat löper ut.

Man kan lösa ett problem genom att minska styrelsens storlek, nämgligen problemet att 9 personer är ungefärligen en övre gräns för hur stor en effektiv grupp kan vara. Men – det finns alltid ett men – frågan är om det har någon större betydelse för en styrelse för ett parti. Kommer de att samarbeta på daglig basis? Hur mycket kontakt har styrelsemedlemmar med varandra till vardags? Blir styrelsen någonsin en grupp av det slag där 9 personer är en övre gräns för en hanterbar storlek? Kommer gruppdynamiken förbi det inledande gullegullstadiet innan det är dags att välja nya ledamöter och börja om från det inledande gullegullstadiet?

Hur som haver är det inte dags att åtgärda eventuella problem med för stora styrelser just nu. Nu är dags att åtgärda jävet. Sedan kan vi titta på storleken om det känns nödvändigt för de inblandade.

Vi behöver inte lösa alla problem i ett slag, det är nog inte ens önskvärt. Men vi kan börja med att välja in personer som inte är jäviga på lediga poster i styrelsen, och fortsätta så möte efter möte tills problemet är löst. På så vis kan vi stå med en oförvitlig styrelse inför valen 2014.

Vi måste leva som vi lär, vi som alla andra. Det går bra att gnälla på företrädare för andra partier och anklaga dem för arrogans, korruption, jäv och populism. Det går bra för dem att gnälla på oss också.

Än så länge tror jag att deras gnäll har större genomslagskraft än vårt. Det är illa nog att de kan ljuga sig ut ur debatten, låt oss inte göra det värre för oss genom att ge dem något substantiellt att angripa oss för.

~ Christer Jansson