För hur voteringarna fungerar praktiskt, läs gärna min generella guide. Detta inlägg är min “önskelista” och motiverar varför jag väljer att rösta som jag gör till dem. I nästa inlägg kommer jag att lista de personer jag väljer att rösta på för förtroendeplatser. Men här nöjer jag mig att radda upp tre motioner jag tycker är särskilt viktiga:

Motion A11: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen – yrkande 17 och yrkande 18 tycker jag är bra förslag. Anna Troberg har dessutom i praktiken påbörjat ett sådant arbete genom att föregå med gott exempel och avstå eventuell styrelseplats genom att hoppa av sin nominering för en sådan post och jag tycker hon beskriver problematiken bra.

Motion A12: Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen Den här motionen har blivit något av en het potatis. Eftersom grundförutsättningen är problematiken med styrelsedeltagare som av olika anledningar inte kunnat lägga den tiden som behövs, upplever jag motionen slå fel. Dvs, om antalet ska sänkas, ovanpå det där med att alla inte kan delta, kvarstår och rent av förvärras det i motionen identifierade problemet. Jag avser därför att rösta avslag på minskning av antalet styrelseledamöter och även tilläggsyrkandena.

Ett motyrkande av Jörgen L m.fl. har lagts upp som anger bibehållen storlek på styrelsen samt justeringar av stadgetexten vad gäller mandatperiodens längd, som alternativ. Detta för att problemformuleringen i ursprungsmotionen ansågs av flera stämma, men att det dragits fel slutsats om jag förstår det hela korrekt. Om du upplever att det finns ett problem och du håller med om att det snarare handlar om att problemet skapas av tidslängden på styrelseledamöternas mandat, så är det yrkandet ett förslag till lösning.

Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund I kölvattnet av en ganska omfattande och intressant diskussion dök ett flertal olika yrkanden upp, som gjort att motionen möjligen ter sig som något av en djungel just nu. Hela omröstningen för B12 kan komma att ta flera voteringspass, där olika yrkanden ställs mot varandra — såvida inte yrkande nummer 46 får 75% majoritet i den första voteringsomgången:

b12_yrkande_46

“Om mötet bifaller Y46 innebär detta att alla motionens ursprungsyrkanden dvs Y40-Y46 bifalles och det genomförs inga andra voteringspass i denna fråga.”

Genom att sätta ett klick bredvid yrkande 46 har du alltså bifallit hela motionen i sin ursprungsbetydelse, men rösta gärna för säkerhets skull på alla grundyrkanden numrerade i stycket nedanför. Du kan läsa motionen som helhet här och eftersom jag själv varit med och skrivit den rekommenderar jag såklart bifall för grundmotionen.

Grundyrkandena har mitt forumnamn infinite_emma och är numrerade i ordningen som följer i voteringen: 40 och 43, 41, 42, 44, 45, 46. Dessa och endast dessa yrkanden, tillhör grundmotionen och är skrivna med avsikt att röstas in i sin helhet med minst 75% majoritet.

Detta innebär då att avslag av yrkande 46 är samma sak som att du inte önskar se den här motionen gå igenom. Men därmed kommer de tilläggsyrkanden som andra gjort att ställas mot varandra i kommande voteringspass, innan de i sin tur i så fall ställs mot avslag.

Så det gäller att hålla tungan rätt i munnen (se här en lång skärmdump där alla yrkanden står listade med förenklade förklaringar). De gröna bockarna till höger indikerar hur jag röstat. Klicka på bilden för att se den i full storlek, och scrolla upp till översta biten för att se textinstruktionerna.

Resterande yrkanden som andra gjort har jag helt sonika avslagit även om det kan tyckas att flera har sina meriter. (Yrkande 189 och 199 i motion B12 är ställda mot varandra, så där valde jag att avstå, genom att välja alternativ “avstår”. Blir det ytterligare voteringar kring dessa kommer jag att rösta avslag, oavsett vilken som går igenom.) Detta för att helhetstänket saknas och i flera fall gör det praktisk svårt att genomföra ett för partiet i största möjliga mån förankrande och inkluderande arbete.

Jag röstar givetvis på många fler motioner än så — om du vill ha rådgivning, ställ frågor i kommentarsfältet så ska jag försöka sammanfatta min motivering över hur jag röstat eller hjälpa dig till mer information eller så, kanske kan du tipsa mig också om motioner som du tycker borde röstas på ett eller annat sätt också. Säkert har andra medlemmar lite tips och råd och inte minst länkar för mer läsning dessutom, så som vanligt: fyll på i kommentarsfältet!

I nästa inlägg kommer en lista med de kandidater jag kommer att välja i personvalen.