Okej, det blev ytterligare voteringsomgång på B12 Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund i det pågående vårmötet för Piratpartiet (eftersom Y46 inte fick 75% majoritet i första rundan). Två yrkanden återstår att vaska fram, sen ställs hela motionen mot avslag i det tredje voteringspasset.

Scrolla ner lite i posten tills du hittar nedanstående två voteringar:

1. Y42 (infinite_emma) ställs mot Y189 (Jan-Olof Ruuska) och där behöver alltså de som stöder motionen rösta på Y42 — dvs, klicka den första checkboxen (se bild):

y42_voteringspass2

2. Y197 (of_darkness) ställs mot Y45 (infinite_emma) och där behöver alltså de som stöder motionen rösta på Y45 — dvs, klicka den andra checkboxen (se bild):

y45_voteringspass21

Eftersom samtliga övriga grundyrkanden för motionen vunnit sina omröstningar så innebär det att om dessa grundyrkanden också får majoritet ställs hela motionen mot avslag i det tredje, och sista, voteringspasset. Om dessa två grundyrkanden förlorar sina voteringar nu, så kommer de yrkanden som vinner att, tillsammans med de yrkanden som vann voteringspass 1, ställas mot avslag i voteringspass 3. I den sista voteringen måste alltså minst 75% bifalla motionen för att den ska gå igenom.