Jag älskar George Takei. Hans vapen är ironi och humor i kampen mot homofobi och otroligt välfunna och välkomna. (Tipstack till Berinder.)