Okej, detta är inte något nytt. Underrättelseindustrin har alltid handlat om att kunna förutsäga när brott ska ske, för att kunna förhindra det. Tricket är att ha rätt i sina kalkyleringar kring vem som gör vad. I Malmö används t.ex. redan idag strategier som baseras på matematik om var de ska sätta in punktsinsatser för att förhindra brott de med ganska stor säkerhet kan säga kan komma att ske på vissa platser.

Då själva grundinställningen kan vara fullständigt acceptabel är det resonemang kring vad som händer med dylika verktyg, hur de kan användas i andra sammanhang, som saknas ofta.

I Sverige har vi inom loppet av två år kunnat se ändamålsglidning med blotta ögat när det gäller FRA-lagarna exempelvis, där även Säpo ska få tillgång till det också. Vi har inte minst trafikkameror som mäter om folk kör för fort som ska användas till andra saker för att “öka trafiksäkerheten” framöver dessutom. Listan kan göras obehagligt lång.

Eftersom detta sker gång på gång, är det alltså inte själva grundtanken som nödvändigtvis är problematisk. Det krävs även att fundera över vad verktygen kan användas till också. Visst är det enkelt för vissa att uppleva det som att det är värt glidningarna, för att grundtanken är så viktig. Men faktum är att mycket lite öppen diskussion sker om hur det påverkar den privata sfären i förlängningen.

Jag återkommer ofta till hur vi som folk uppfostras att vara lydiga i stort, och inte ifrågasätta. Det kan exempelvis finnas anledning att fundera på om detta yttrar sig i att stora delar av befolkningen helt enkelt anser att det skulle vara enklare med diktatur. Frågan är hur hög kostnaden har varit. När media själva drar det till att det bara handlar om ungdomar, trots att undersökningen visar en annan bild — tänker jag att möjligen ser man inte det utbredda problemet för att man inte vill att det ska finnas.

Så, när underrättelseindustrin försöker klura ut vad vi kan tänkas göra inom viss framtid, så är det inte så svårt för resten av oss att se in i framtiden för vad som händer med installation av dylika verktyg heller. Det behövs inte elektronik, avancerad matematik eller dyrbara övervakningslösningar. Det räcker att öppna en tidning eller dra igång webbläsaren.

Att vi inte vill att saker ska ändamålsglida har inte räckt hittills. Idag resonerar makthavare som om det är säkerhet eller integritet som gäller. Jag tycker vi ska sluta köpa den absoluta retoriken från dem. Detta är ett ämne där de med våldsmonopolet måste ta ansvar för vad som händer med samhället och sluta resonera som om att det bara är en debatt i raden de måste vinna.

Samhället behöver vara vinnarna, inte politikerna — vilket jag tror att de håller med om nånstans ändå.