Tänkvärd film om konformitet som tar upp lite olika sidor av socialt tryck. Vår hjärna klarar inte t.ex. inte av att separera en åsikt upprepad många gånger av en person och en åsikt upprepad av många människor — och när vi hört en åsikt tre gånger så upplever vi den som vanlig. Att veta om den svagheten blir dock en styrka och underlättar för att våga bryta upplevda mönster och vara närmare sig själv och det man egentligen tycker.