Känns det läskigt att en folkvald politiker åsiktsregistrerar människor? När det är de som är med och bestämmer vilka lagar och regler som ska gälla? Ska sägas att bara för att de andra partiernas politiker inte drar fram kameran så här så är de att föredra, alla gånger.

De där som drog igenom FRA-lagarna och inte minst att vi har datalagringsdirektivet att se fram emot. Det är den här typen av politiker som kommer ha tillgång till sådana verktyg — de som upplever att väljarna ska ställas till svars, inte dem själva. Ja, det är läskigt.

Uppdatering: Jag läser hos Johanna Sjödin att hon, Isak Gerson och Jesper Nilsson skickat foton på sig själva med beskrivningar över hur deras politiska åskådning skiljer sig från SDs.