Jonathan Haidt forskar i våra fem grundläggande moraliska egenskaper  och berättar här hur de fungerar som bas för våra politiska val. Man ska komma ihåg att han talar utifrån ett amerikanskt perspektiv, där liberal ses som vänster och konservativ höger.