Hur mycket kostar det att köpa internet? Tillräckligt lite för att det skulle kännas som en bra investering, har jag fått intryck av. Internet har nu inte varit till salu på det mer traditionella viset, men är tydligen öppen för monopol medelst lagstiftning. Och detta har kunnat ske i relativ lugn och ro, eftersom kritikerna av det här förfarandet sägs mest bara vara intresserade av att ladda ner en låt gratis.

Martin satte ihop en väldigt bra genomgång till Sofia Hård om vad piratfrågor handlar om egentligen. Jag reagerade lite på hans ordval, att Sofia Hård är “ute och cyklar” — för faktum är ju att just det där hon syftar till, tror sig så många veta om pirater.

Samtidigt som piratfrågor ständigt förvisas till “ni vill bara ha saker gratis” har lobbyorganisationerna arbetat flitigt direkt mot politiker och fått igenom lagstiftning som är ämnad att hjälpa dem. Eftersom alla de där piraterna stjäl så mycket från dem. Det går lite hand i hand det där, “pirater stjäl, ge oss den här lagstiftningen”.

Det har varit ett hård och medveten kampanj genom åren för att få den föreställningen att fastna och det funkar inte riktigt att klandra enskilda för det. Alla är så att säga offer för detta.

Massor av forskning om hur det står till med de där tjuvaktiga fildelarna har genomförts genom åren (KTHHarvardHollandnorska HandelshögskolanStorbritannien.) Nu senast .SE som även de konstaterar att fildelare köper mest. I den amerikanska branschens egna redovisning nämns inte ens fildelare längre, för det går anmärkningsvärt bra för dem.

Och det är här nånstans vi behöver förstå att det aldrig egentligen handlat om fildelning per se, och att det är det exempelvis Piratpartiet bland andra, försökt säga hela tiden. För varför fortsätta driva fram den här typen av lagstiftning, om det

  • dels inte var det problem man tidigare påstått och
  • dels verkar i en affärssektor som visar oerhört stora vinster?

Det går inte att bortse från mycket längre: det handlar om att totalt dominera en marknad. Det handlar om att få igenom lagliga monopolsituationer.

Flera som arbetar med att investera i start-upp-företag har i en studie uttalat sig om problematiken om upphovsrättsindustrin får styra obehindrat. Det skulle vilken affärsdrivande rörelse som helst bli jätteglad över, nånstans. Att ha möjlighet att totalt styra en marknad, så att inga nya affärsverksamheter kan få fotfäste, där man själv sätter upp reglerna för vad folk ska köpa.

Det är inte som att det inte funnits och finns olika sätt att motverka fildelning — såvida det är det man vill. Sedan tidigare har företag tillgång till DMCA-lagen för att anmäla upphovsrättsintrång av olika slag. Men intressant nog används denna reglering för att förhindra laglig konkurrens i stor utsträckning, rapporterade Google för några år sedan.

DMCA ger alltså möjlighet, en möjlighet som utnyttjas, att förhindra ny affärsverksamhet att etableras online en viss tid. SOPA-lagen tar den förmånen till extrema höjder eftersom den etablerade branschen via den lagen i praktiken kan förhindra nystarter helt.

Och det finns även andra saker som ger samma effekt: ACTA-avtalet, t.ex. har kritiserats (ja, alltså, det material som har läckt, eftersom hela processen sker i hemlighet) för att påverka innovation och småföretagares möjligheter att slå sig in på den digitala marknaden. Där använder man sig av handelsavtal för att tvinga fram lagstiftning i andra länder.

Det är bara business, inget personligt och har väldigt lite med fildelning att göra egentligen. Dessutom är affärsvinkeln bara en sida av den myriad av mer eller mindre allvarliga samhällsproblem som den här lobbyn skapar idag, utan att det ifrågasätts.

Allt via framgångsrik marknadsföring och smarta, om än lögnaktiga, kampanjer i tidningar. I kampen om att kunna äga internets affärsmöjligheter har en rad saker offrats. Yttrandefrihet inte minst. Innovation och utveckling. Demokratibygge. Generationer av skapande människor har lurats att tro det finns en fiende i fildelaren — i deras fans och möjlighet till framtida försörjning.

Det handlar om internet, om våra liv och rättigheter, om demokrati, om utveckling och det låter så förbannat svulstigt att säga att det känns nästan pinsamt. Ett gott betyg till upphovsrättsindustrierna som till och med lyckats få mig själv att tona ner min känsla för stundens allvar. Men problematiken blir inte mindre sann för det.

Upphovsrättsindustrin har via lagstiftning köpt internet, av politiker som upplevt det räcka med motiveringen att “nån tonåring laddar ner en låt gratis”.