När Ganna skulle utvisas ställde stora delar av Sveriges befolkning upp och protesterade mot det orimliga i det. Då handlade det om att en gammal och sjuk kvinna inte skulle behöva lämna sin närmaste familj, för att skickas till ett land där hon i så fall skulle få spendera sina sista år i livet i ensamhet. Våra hjärtan och våra moraliska kompass sa att det helt enkelt inte var rätt av migrationsverket att ta det beslutet — även om lagarna inte självklart är synkroniserade med den känslan.

Samtidigt som det är bedrövande att människor utsätts för den här stressen, så är det hoppfullt att det ändå finns engagemang nog för att orka bråka när det händer. För en av vår samtids svåraste frågeställningar tycks vara vad vi “ska göra” med flyktingar. Eller hur vi ska slippa göra något för flyktingar, till och med. Vi har emellertid ganska starkt formulerade regler för hur vi ska agera som land principiellt och det allra minsta skulle kunna vara att vi håller oss till dessa, åtminstone.

Som land bryter vi just nu mot våra egna moraliska kompass och den till svensk lag tagna Europakonventionen. Därför har jag idag valt att bråka om och för en hel grupp av människor, som inte är lika lätt att identifiera sig med. Detta gör att jag tillsammans med en rad olika människor, som till vardags representerar många andra åsikter än mina egna politiskt, har skrivit under följande:

“Sverige avvisar flyktingar till Syrien, trots det mycket allvarliga läget i landet. Detta är helt oacceptabelt. Europakonventionen förbjuder uttryckligen länder som undertecknat att avvisa människor som riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling. Detta har dessutom understrukits i flera domslut i Europadomstolen. Europakonventionen är inskriven i svensk lag.

Därför ska vi inte utvisa oppositionella, eller andra flyktingar, tillbaka till länder i krig eller intern konflikt. Ändå gör vi det ganska ofta av orsaker som mer har med internationell maktpolitik att göra, mindre med humanitära omsorger och respekt för svensk lag.

Arabvåren nådde Syrien mars i år och människor tog till gatorna i fredliga demonstrationer för att protestera mot Assad-regimen. Sedan dess uppskattar FN att över 3500 människor har dödats, däribland hundratals barn. Rapporter om fler dödsoffer tillkommer varje dag. Till regimens facit kan dessutom otaliga sårade och tiotusentals fängslade, hotade och torterade människor läggas. Regimen har bland annat särskilt riktat in sig på läkare som ger vård till skadade demonstranter.

Men antalet döda är troligen större. Det finns inget sätt att veta hur stort mörkertalet är, då oberoende journalister inte kan arbeta i Syrien. Men via internet kan vi se utsmugglade bilder på demonstrationståg som urskiljningslöst beskjuts av militären. Det framstår alltmer som att landet riskerar att kastas in i ett blodigt inbördeskrig.

Därför kräver vi att Sverige ska följa svensk och internationell lagstiftning enligt de åtaganden vi har gjort och har att rätta oss efter, och stoppar alla avvisningar till Syrien tills läget förbättrats.

Detta är inte först och främst en fråga om svensk invandringspolitik eller ett krav på att någon specifik form av uppehållstillstånd måste utfärdas för alla som kommer hit från Syrien. Det är en enkel uppmaning till regering och myndigheter att se till att rådande lagstiftning efterlevs.

Björn “Beelzebjörn” Nilsson
Emma Marie Andersson, opassande.se
Annarkia blog
Absolute Banana blog
Torbjörn Jerlerup Ligator
Liberaldemokraterna blog
Camilla Rågfors blog
Per Pettersson
Frihetssmedjan
Signe “Yamiko” Rocklin blog
Jens Odsvall
Nima Dervish Nordic Dervish
Anne Kekki blog

Markus Kylberg blog

Vill du också säga ifrån? Läs mer på Google+ och Facebook. Nyheter från Syrien på svenska (twitter).

(pingat som Syrienupprop på intressant)