Under torsdagen nåddes vi européer av nyheten att EU och EUs medlemsstater (inklusive Sverige) skrivit under handelsavtalet Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Det skulle såklart vara på sin plats med information om vad avtalet innehåller exakt, men för att kunna berätta om det måste vi förlita oss på läckta dokument. Avtalets innehåll har nämligen aldrig offentliggjorts, trots att EUs parlament ställt det som krav i förhandlingsprocessen.

Det vi med säkerhet vet emellertid, är att Kader Arif, fransk EU-parlamentariker och EUs observatör i ACTA-frågan, avgått från att överse förhandlingarna. Han skräder inte på orden när han skriver “…tvinga igenom en hastig tidsplan innan den allmänna opinionen hunnit reagera, vilket berövade Parlamentet dess yttranderätt och de verktyg det förfogar över för att utföra dess medborgares legitima krav.”.

Bara den enskilda detaljen, att demokratiskt förfarande och öppenhet inte är en viktig del av framtagande av avtal som påverkar oss alla, borde vara tillräcklig motivation att ta avstånd från ACTA.

I detta ingår dessutom en slags psykologisk krigföring mot demokratisk process genom att annonsera att handelsavtalet är påskrivet, klappat och klart. Intryck ges att det därmed inte finns något mer att göra. Men det stämmer inte riktigt, alla medlemsländers förhandlare ska lägga fram texten som så småningom ska ratificeras av EU-parlamentet. Där har de folkvalda politikerna möjlighet att votera “ja” eller “nej”.

Inför denna viktiga votering finns det några saker som du kan göra, för att låta EU-parlamentet veta att det är viktigt att de röstar emot.

1. Skriv under namnlistan på AVAAZ.org. Där kan alla, oavsett nationalitet, visa sitt missnöje. Kom ihåg att det här avtalet är en global historia, så sprid gärna länken vitt och brett.

2. Skriv till dina representanter i EU-parlamentet. (Mailadresser) Parlamentariker är människor, och de blir påverkade av att bli kontaktade av sina väljare. Var artig, kom ihåg att parlamentarikerna i EU är precis lika överkörda som du och jag, i den här processen. Här en länk som kan vara användbar för politikerna att läsa in sig på, om de inte är insatta i frågeställningen.

3. Prata om detta med dina vänner. Jag har förstått att detta kan kännas småkrångligt att kommunicera, men du kan hitta lite information i det här inlägget, jag skrev härom dagen. Att tilläggas till det är det som jag nämnde ovanför — det oroväckande i att EU framstår vilja undvika demokratiska processer, genom att gömma hela avtalet och processen för medborgarna.

Vi har möjlighet att sänka ACTA, helt enkelt, om vi ger oss fanken på det. Sprid det budskapet så mycket du kan och orkar.

Uppdatering: Stort tack till jwalck som i kommentarsfältet fixade fram en länk till avtalet som helhet. På något sätt har jag lyckats missa att själva texten funnits ute, mea culpa. Jag får också frågor om vem som skrivit under från Sverige, vilket jag tyvärr inte vet. //Uppdat2: Så då vet vi vem som skrivit under också.