Och nu till något helt annat! I helgen drar Melodifestivalen igång, och signaturen Figaro tar tillfället i akt att (som han kallar det) låna min utmärkta tvållåda. //emma

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GÄSTINLÄGG Melodifestivalen är ett ämne som ibland är lite svårt att diskutera på ett allvarligt sätt och det är egentligen inte konstigt med tanke på ämnets natur. Programmet är lättsamt och det är kul. Det finns däremot en sak Melodifestivalen borde vara men inte är: En rättvis tävling.

Melodifestivalen är sedan länge ett av Sveriges mest sedda TV-program och har, sedan ett par år tillbaka, en mycket stor påverkan på försäljningen av svensk musik. En vecka i mars 2009 låg 25 av det årets 32 bidrag på singellistan och de 13 högsta positionerna var melodifestivalbidrag. Endast 4 bidrag nådde aldrig top 60. Att vara med i Melodifestivalen kan betyda mycket för karriären, både för låtskrivaren och för artisten som framför låten.

Samtidigt pratar SVT ogenerat om hur man egenmäktigt bestämmer startordningen för att “maximera dramatiken och underhållningen“. Därmed manipulerar man medvetet utgången av den viktigaste årligen återkommande musiktävlingen i Sverige. Det är ett tilltag som påverkar framtiden för alla tävlingens inblandade låtskrivare och artister på ett sätt som inte anstår någon som vill göra anspråk på att vara opartisk.

Tittar man på hur tittarrösterna har fördelat sig mellan startpositionerna 1–8 mellan 2002 och 2011 i första röstningsomgången i deltävlingarna, där bidragen framförs, bedöms och gallras av allmänheten för första gången, och på vilka bildrag som gick vidare från deltävlingen till final eller Andra chansen, framträder följande mönster:(*)

  • nr 8, med i genomsnitt 22,0% av rösterna. Hela 85% av bidragen på denna startposition gick vidare till final eller Andra chansen.
  • nr 6, med i genomsnitt 14,9% av rösterna. 75% vidare till F eller AC.
  • nr 1, med i genomsnitt 12,2% av rösterna. 63% vidare till F eller AC.
  • nr 7, med i genomsnitt 11,0% av rösterna. 43% vidare till F eller AC.
  • nr 4, med i genomsnitt 10,7% av rösterna. 40% vidare till F eller AC.
  • nr 5, med i genomsnitt 12,2% av rösterna. 38% vidare till F eller AC.
  • nr 3, med i genomsnitt 10,2% av rösterna. 38% vidare till F eller AC.
  • nr 2, med i genomsnitt 6,8% av rösterna. Endast 20% av bidragen på denna startposition gick vidare till final eller Andra chansen.

Ligger Melodifestivalens artistansvarige Christer Björkman fortfarande på Bobby Ljunggrens skivbolag Lionheart? Ljunggren står som upphovsman på 32 bidrag 2002–2011. Inget av dessa startade som nr 2. Inte ett enda! Maria Molin Ljunggren, som äger Lionheart ihop med Bobby Ljunggren, ansåg 2008 inte att det var ett problem att Christer Björkman är knuten till dem. Det är inte svårt att förstå varför. Att SVT inte anser det vara ett problem är betydligt svårare att förstå.

2010 gjorde sig låtskrivarna Mårten Eriksson, Lina Eriksson och Susie Päivärinta rejält osams med SVT då de gjorde klart och tydligt för alla inblandade vem de helst ville skulle framföra deras(!) låt “Åt helvete för sent”, ett tilltag som ledde till att SVT diskvalificerade bidraget. Gissa vilken startposition låtskrivartrions bidrag har fått 2012. Dödskallesloten nr 2.

Att viss seedning förekommer inför finalen är det lättare att ha förståelse för (även om man med rätta kan önska sig öppenhet och förutsägbarhet kring förfarandet) men i deltävlingarna påverkar alltså SVT i hög grad utgången genom att egenmäktigt sätta startordningen. Man skulle kunna invända med att fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget (utfallet kanske skulle bli likvärdigt även om startordningen lottades), men jag vill poängtera att jag inte kritiserar att startpositionerna inte är jämlika.

Jag kritiserar att SVT med vetskap om detta ändå väljer att prioritera dramatik på bekostnad av att det blir en så rättvis tävling som möjligt. Det visar tydligt att man inte förhåller sig opartisk, något som borde vara en självklarhet för alla som arrangerar en tävling. Det är allvarligt och det är respektlöst mot deltagarna.

Det öppnar för frågor om redaktionen ordnar startordningen efter hur man själv bedömer bidragens kvalitet, bidragens chanser i Eurovision Song Contest eller kanske helt andra kriterier som tittarna varken känner till eller sympatiserar med. Är vinnarsloten nr 8 något man som potentiell artistjoker kan förhandla sig fram till och ställa krav på att få för att gå med på att delta?

Radio- och tv-lagen (2010:696) 5 kap. 5 § om otillbörligt kommersiellt gynnande säger att ett program inte får “framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt”, men är det inte precis det SVT gör? Man kan ifrågasätta om Melodifestivalen är en tävling som SVT överhuvudtaget bör arrangera, men om så är fallet är det då inte rimligt att kräva att man åtminstone förhåller sig opartisk till bidragen och lottar startordningen under översyn av en kontrollant? För låtskrivarnas och artisternas skull, för tittarnas skull men minst lika mycket för sin egen trovärdighets skull.

(*) Källa: Wikipedia.

~Figaro

Mellan 4 januari och 27 januari har jag kontaktat SVT fem gånger per e-post för att få officiella röstningssiffror men i de svar jag fått har de upprepade gånger hänvisat till “Wikipedias Melodifestivalsidor”. Jag svarade att Wikipedia är ett jättebra verktyg för research men att jag ogärna ville använda sidan som förstahandskälla och att SVT:s egna reportrar knappast hade accepterat detta. Jag har trots detta inte delgivits siffrorna jag efterfrågade.