Isabelle Danielsson är kandidat i valet till styrelse i det pågående vårmötet för Piratpartiet. Hon bad att få gästblogga här hos mig för att nå ut till flera om vem hon är och handlar om. Om du också skulle vilja gästblogga, kontakta mig då så lägger jag upp din text. //emma

****

GÄSTINLÄGG: Piratpartiet är idag allt för exkluderande genom ett för stort fokus på teknik. För att kunna engagera fler och nå fler väljare behöver vi en politik som inte bara berör oss som använder internet.

För mindre än en vecka sedan lanserades breddning.piratpartiet.se, ett berömvärt initiativ från partiledningen tänkt att vara ett nav för Piratpartiets breddningsarbete. Redan nu har det börjat föras många intressanta diskussioner kring flertalet kreativa förslag. Breddningsarbetet möjliggörs till stor del av förslaget till nytt principprogram som utformats för att vara just principiellt hållet och därigenom tillämpbart i fler frågor än vad som anses vara traditionella piratfrågor. Men det som kanske framförallt gör detta möjligt är viljan att bredda vår politik. Det är väldigt stora förändringar som för bara något år sen var otänkbara för de flesta, därför är det så oerhört viktig att just medlemsviljan är drivkraften.

Varför jag vill att vi breddar vår politik handlar inte bara om att ett för smalt partiprogram underminerar våra chanser att nå fler väljare, men också våra möjligheter att engagera fler i vårt parti. Detta av en politik jag tror många upplever som väldigt teknikorienterad, fokuserad på ett fåtal frågor och i ärlighetens namn av en aning sned könsfördelning bland våra medlemmar och engagerade. För den som inte är tekniskt intresserad i samma utsträckning som oss nätaktivister är det inte lika lätt att känna sig berörd och förstå vikten av vår politik när den bara tycks kretsa runt tekniska frågor. Vi behöver vara tydligare med att vår politik handlar om så mycket mer och inte bara berör oss som använder internet. Exempelvis talar vi gärna om vikten av att samma fri- och rättigheter ska gälla på Internet som i övriga samhället, med det sagt har vi uppenbarligen en idé om hur samhället bör se ut även utanför nätet. Kan vi konkretisera denna samhällsvision kommer vi kunna förmedla värdegrunden bakom vår politik till en avsevärt större väljargrupp.

Det är många som lyft tyska Piratenparteis framgångar som exempel på potentialen i ett bredare partiprogram. Deras förutsättningar är dock inte riktigt detsamma som våra och rent strategiskt har vi mer att vinna på att fokusera på de frågor som är aktuella i den svenska samhällsdebatten än den tyska. Fokuset bör alltså ligga på frågor som många berörs av, som är mindre teknikorienterade och gärna lika engagerande för kvinnor som män. Några exempel på mindre teknikorienterade frågor som jag ser är jobb, bostad och miljö. Som exempel på frågor som är mindre mansdominerade ser jag jämställdhet, barnomsorg och vård. Framförallt är det högaktuella frågor i den svenska samhällsdebatten som jag tror skulle betyda mycket för våra möjligheter om vi var delaktiga i. Det handlar dock inte för mig om att ta ställning i fler frågor för en breddning som självändamål. Viktigt är att alltjämt utgå från de värderingar och principer vi enats kring.

Diskussionen kring partiets ståndpunkter i dessa frågor är dock redan på god väg. Jag ser en genuin vilja hos partiets engagerade som drivande och hoppas själv på att vara del av denna drivkraft. Mitt namn är Isabelle Danielsson och det är med denna ambition jag ställer upp i valet till Piratpartiets styrelse.