En ny förkortning har seglat upp på listan över pågående åtgärder som hotar internets infrastruktur: TPP — the Trans-Pacific Partnership Agreement. Vi börjar kunna den här dramaturgin nu — förhandlingar hålls utan insyn, och läckta dokument letar sig ut.

Jag kan ibland tycka att det är besvärligt att läsa och förstå engelska texter, så det händer att jag sätter mig och översätter för att få ett grepp om vad det handlar om, vilket jag gjort även denna gång. Tänkte att ni kanske också skulle ha glädje av det; i en översikt skriven av EFF, så sammanfattas följande åtgärder:

“Det läckta amerikanska IP-kapitlet inkluderar flera detaljerade krav som är mycket mer restriktiv än nuvarande internationell standard och skulle kräva signifikanta ändringar i andra länders upphovsrättslagar. Dessa inkluderar skyldighet för länder att:

Öka ansvaret hos internetförmedlare: TPP skulle tvinga antagandet av den amerikanska DMCA i sin helhet. Till exempel skulle det krävas att Chile skriver om hela sin framtidsblickande upphovsrättslag från 2010 som för etablerat en juridisk varning-och-ta-ner-regel, vilket tillhandahåller ett bättre skydd för internetanvändares privatliv och yttrandefrihet, än DMCA gör.

Reglera temporära kopior: Behandla tillfälliga reproduktioner av upphovsrättsskyddat material utan innehavarnas tillåtelse som upphovsrättsintrång. Detta diskuterades och förkastades under den internationella diplomatiska konferensen 1996, som genererade två nyckelavtal för upphovsrätt — WIPO Copyright Treaty och WIPO Performances and Phonograms Treaty.

Uppföra ett “trestegstest”-språk, som begränsar s.k. Fair Use: USTR (amerikanska handelsrepresentanter) sätter “fair use” i fara, med sitt restriktiva språk i TPPs imaterialrättskapitel. USA och Australien föreslår båda en restriktiv text, och Peru är villiga att godkänna det dåliga språket.

Utöka upphovsrättsvillkoren: Skapa upphovsrättsliga begränsningar som går långt över de internationellt överenskomna villkoren i 1994 års Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Livstid + 70 år för arbete skapade av individer och en uppföljande överenskommelse i the US-Oman Free Trade Agreement, antingen 95 år efter publicering eller 120 år efter skapandet för företagsägda arbeten (som Musse Pigg).

Utöka skydd för digitala lås: Det kommer också tvinga länder som skriver under att skapa lagar som förbjuder att kringgå digitala lås (teknologiska skydd eller s.k. TPM) eftersom det speglar DMCA och behandlar överträdelser av TPM som separat brott, även i de fall man inte begår ett upphovsrättsintrång. Detta skulle göra att länder som Nya Zeeland måste skriva om sin innovativa upphovsrättslag från 2008, såväl som åsidosätta Australiens noggrant utarbetade TPM 2007 som innehåller undantag för regionskodade filmer på DVD, videospel och spelare, och för inbäddad mjukvara i utrustning som begränsar tillgång till material och service för utrustningen — en genomtänkt ansträngning av Australienska lagstiftare med syfte att undvika de fallgropar de amerikanska digitala låsen skapat. I USA har konkurrenter använt sig av DMCA för att försöka förhindra bläckåterfyllningsutrustning till skrivare, konkurrerande garageportöppnare och försök har gjorts att låsa mobiltelefoner till enskilda nätaktörer.

Förbjuda parallellimport: Förbud mot parallellimport av autentiska varor inhämtad från andra länder utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavare.

Införa kriminella påföljder: Införande av kriminella påföljder för upphovsrättsintrång som är gjorda utan kommersiella motiv, baserat enligt the US No Electronic Theft Act från 1997.

I korthet — länder skulle behöva överge alla ansträngningar att lära sig från misstag gjorda i USA med sitt DMCA över de senaste 12 åren, och tvingas införa några av de mest kontroversiella aspekterna av amerikansk upphovsrättslagstiftning i sin helhet. Samtidigt håller man tillbaka de fördelar som finns, som exempelvis s.k. Fair Use som har gett visst utrymme för yttrandefrihet och teknologisk innovation att växa i USA. Det inkluderas endast en platshållare för undantag och begränsningar. Detta väcker en allvarlig oro för andra länders autonomitet och möjlighet att genom nationella lagstiftningsförsamlingar skapa sina egna lagar och regler för att sköta sina regionala prioriteringar.”

Ovanstående ska inte blandas ihop med TTIP om jag förstår det hela hela korrekt (rätta mig gärna, hade lite svårt att reda ut det) — det är en annan fin lite förkortning. Hojta också gärna till om något av det jag översatt kan ha en bättre formulering.

Uppdatering: Fått en lite bättre förklaring av Christian Engström om TPP och vilka det angår:

TTIP är mellan USA och EU, och har inte börjat förhandlas ännu, utan vi diskuterar just nu EU-kommissionens förhandlingsmandat och hur öppna förhandlingarna ska vara TPP står för “Trans-Pacific Partnership” och är mellan USA och en massa asiatiska länder runt stilla havet. Det är någonstans i slutfasen efter att ha förhandlats en massa år.