Björn Flintberg, Piratpartiet, beskriver problematiken med att ha en hemlig agenda vad gäller FRAs verksamhet. //emma

* * *

GÄSTINLÄGG: En del höjer säkert inte på ögonbrynet över att Sverige spionerar på Ryssland. Det känner de flesta som en gång gjorde värnplikten till. Att vi lämnar ut det till NSA är inte oväntat, men det är allvarligt. Vi tar därmed stora kliv bort från alliansfrihet. Men det är mer än så. Sverige och England tar position tillsammans med USA under den säkerhetspolitiska doktrin som USA levt efter sedan 1776.

USA bygger sin doktrin på att skydda amerikanska intressen och gör det utifrån en bipolär och konfliktorienterad världssyn. Ett ”vi-mot-dem”-perspektiv. Historiskt är det inte svårt att förstå. Man är en nation som formats av sina krig och konflikter. Kriget mot England för att få frihet. Kriget mot nazisterna i andra världskriget. Kriget mot kommunismen under kalla kriget och nu kriget mot terrorismen. Nato mot Warszawapakten. ”Vi och våra allierade” mot ”fienden”.

Det skapar en enklare världsbild och det gör det lätt att samordna alla krafter i kampen mot en tydlig och farlig motpart. I ljuset av detta är det inte lika märkligt att CIA spionerat åt IBM i Frankrike, att Microsoft öppnar dataportarna mot NSA och att Fox News sorterar bland nyheterna som når amerikaner. Det handlar om att alla måste dra sitt strå till stacken för att bevara ”säkerheten”.

Men här i Europa har vi under hundratals år levt med vetskapen att en krigsbaserad doktrin leder till svåra konflikter med många döda. Sedan Wienkonferensen 1815 efter Napoleonkrigen har vi sökt ena de olika nationerna genom diplomati, etablerade konventioner för samverkan och ett bättre samarbete. Det krävde två världskrig för att den doktrinen, en multipolär och mer fredsorienterad säkerhetsdoktrin, skulle få fäste. Men hela EU-projektet bör ses i detta ljus. Där handel, diplomati och kompromissvilja definierar hur vi ser på säkerhets- och stabilitetsarbete

Och det är med denna vetskap vi ska läsa dagens nyheter om FRA:s samverkan med NSA. Inte för att det förvånar oss att det sker, utan för att det faktiskt innebär att medan Sveriges politiker arbetar för den multipolära europeiska strukturen, arbetar vår militär och underrättelsetjänst under det amerikanska säkerhetsparaplyets doktrin. Och i detta är länder som Tyskland och Frankrike delvis på andra sidan, i en cirkel längre ut. Samtidigt som Tyskland är vår viktigaste handelspartner.

Vilka friheter är det FRA ger bort? Och vad innebär egentligen samarbetet med NSA? Det står alltmer tydligt att vi behöver en Nätfredsagenda för Europa, och för Sverige behöver vi en Transparenskommission som får mandat att gå till botten med hur FRA förändrar vår geopolitiska position, helt utan politiska mandat.

~Björn Flintberg