Jag har sett lite varstans under artiklar om FRA och NSA att folk tror att om vi inte har dessa organisationer så kommer Ryssland att invadera Sverige. Ungefär. Erik Hultin kommenterade det också:

Nu är det så att vi aldrig har sagt att vi är pacifister eller att vi vill urholka våra försvarsmöjligheter. Det har däremot de senaste regeringarna gjort på ett alldeles utmärkt sätt genom konstanta neddragningar inom försvaret. Lösningen för att vi ska kunna försvara oss är INTE att avlyssna och bevaka den egna befolkningen.

I ett fnissigt ögonblick föreställde jag mig hur vi likt konfetti kastade en massa data på en invaderande armé, men jag gissar att det handlar om helt andra saker. Jag vet faktiskt inte hur sånt där fungerar — att vårt lands insamling av data, skulle kunna förhindra en invasion. Några verkar vara helt på det klara med att det är en fungerande strategi, och jag har funderat lite på vad det skulle kunna vara.

Som kanske det där med att FRA har en egen version av personuppgiftslagen där de, till skillnad från alla andra, får samla in information om någons sexualitet eller så. Med tanke på Ryssarnas fullständigt ruttna inställning till homosexualitet kanske det är bra info om nån i maktposition råkar vara det. Kanske man kan köra lite hederlig utpressning, hota att avslöja dem eller nåt..? Ja, ni hör ju, det låter helt galet.

Kanske är det så enkelt att vi genom att springa USAs ärenden har en mäktig bundsförvant, som avskräcker ryssarna från att invadera oss. Vad det kostar i praktiken — ur ett integritetsperspektiv, såväl som monetärt eller moraliskt — börjar te sig aningens dyrköpt. I den kostnadsekvationen ingår väl också hur hotbilden ser ut från ryssarna, hur sugna är de att invadera Sverige och vad de har att vinna på det, en ytterligare vit fläck på kunskapskartan för mig.

Som sagt, många gissningar blir det. Skulle behöva lite bra information om det där — information som helst inte är opinionsbildning, idiotförklarande av folk, eller åsiktsbaserad. Finns det nån sån resurs nånstans, så man kan få lite mer kött på benen som på ett lättfattligt sätt förklarar varför hotet från ryssen är överhängande, och hur allmän datainsamling kan avhjälpa det?

Ryssens eventuella aggressioner mot Sverige är i alla fall ett lite nytt argument som dykt upp på sistone. Kanske lite omväxling som förnöjer efter några år av “terroristen kommer”. Ett argument som i och för sig inte är dött, och används av Säpo för att pressa nätleverantörer att ge dem fri tillgång till data.

Hur som helst landar mina funderingar i nån slags meta — det är varken Ryssland eller terrorister som jag personligen uppfattar som ett överhängande hot i sammanhanget, även om jag har en grundläggande syn på att sådant behöver tacklas. Möjligen är det väsentligt för politiker att fundera på det perspektivet. För hur ska vi agera, som känner ett allt större hot från våra egna? Vilka medel har vi till hands för att försvara oss? Med vilka “data” kan vi i vår tur skapa en sundare maktbalans i samhället?