about

I ett blogginlägg på Washingtonsblog så presenteras en rad länkar till information om omfattningen av vad NSA gjort och gör. Jag tycker det är intressant eftersom det ger vinkar om vad vårt egna FRA har för användningsområden, så har skrivit ihop en översatt sammanfattning av innehållet.

“Denna verksamhet handlade aldrig om terrorism. Det handlar om ekonomisk spionage, social kontroll och diplomatisk manipulation. Det handlar om makt.”

Edward Snowden skrev ovanstående härom dagen (min översättning). NSA massövervakade redan innan 11 september-dådet, de spionerade på politiker som uttalat sig om Vietnamkriget för 40 år sedan, och har bedrivit industrispionage i decennier, samt det faktum att det framkommit att inte ett enda terrordåd har förhindrats av den här verksamheten backar upp Snowdens uttalande. Till och med misstänks verksamheten NSA sysslar med bidragit till skada preventiva åtgärder mot just terrorism, står det att läsa i blogginlägget.

Det finns flera belägg för att NSA genomfört industrispionage på landets allierade, som exempelvis World Bank, FN, Vatikanen, ledarna för Tyskland, Brasilien, Mexiko och EU. Detta har ingenting att göra med terrorism och har erkänts bidra med lite eller ingen användbar information. VISA och Swift står även de på bevakningslistan, och i materialet Snowden läckt står det att “ekonomi” var en av de starkaste motiven till spionaget.

Anledningen sägs vara att de med den här typen av verksamhet ska kunna upptäcka tidiga varningssignaler för internationella ekonomiska kriser, som skulle kunna påverka de globala finanserna negativt. Bland annat övervakar man Wall Street vilket föranlett experter att varna för att NSA kan använda informationen för att tjäna på det själva, och NSA har dessutom signalerat att de vill utöka den typen av övervakning.

Vad gäller diplomatisk manipulation av bland annat FN, EU och G20 så handlar det delvis om att tillskansa sig ett försprång i diplomatiska förhandlingar. USAs myndighet för handel – The United States Trade Representative – är en av NSAs kunder för den typen av data.

Den sociala kontrollen handlar om att motverka oenighet, inte om att skapa trygghet, skriver Washingtonbloggen. Amerikanska regeringsrepresentanter har varnat för att massövervakning kommer leda till tyranni, under 40-talet år. De har varnat för att information insamlat via massövervakning kan användas för att ge sig på någon de inte gillar. Det finns historiska belägg för att varna för den typen av problem, bekräftar en man som var överste i Stasi i Östtyskland. Angela Merkel, den tyska premiärministern som växte upp i och under Stasiregimen, poängterar att NSA gör samma sak nu. Många är experterna som påpekat att det Bush och Obama gjort är inte bara flera gånger värre än det Nixon gjorde, utan slår även Stasis verksamhet.

NSA spårar porranvändare för att diskreditera dem, precis som Hoover gjorde. NSA delar sedan med sig av den här informationen till en uppsjö av myndigheter, som exempelvis det amerikanska justitiedepartementet. Det har framkommit att NSAs spaningar lett till rättegångsdomar för (i jämförelse) lågvärderad brottslighet som skattebrott och drogrelaterade brott. Myndigheterna är dock instruerade att tvätta informationen först, utmåla den som lagligt uppsamlad (NSA får likt FRA inte spana på sina egna medborgare) och gömma det från försvarsadvokater och domare. Andra visselblåsare har dessutom avslöjat att NSA spionerar på och bedriver utpressning mot myndighets- och militär personal.

Jag har som sagt gjort en snabb översiktlig sammanställning av alla länkar och information som fanns i blogginlägget, i avsikt att ha något att referera till framöver, så rekommenderar att ni avsätter en stund att kolla igenom inlägget på Washingtonsblogg, länkat inledningsvis. Klart är i alla fall att den här typen av underrättelseverksamhet baserad på massövervakning inte handlar om att förhindra terrorism.

Edward Snowden har skrivit till den brasilianska regeringen och bett om att få asyl där och han passar på att berömma regeringen för sin principiella ståndfasthet mot USA efter avslöjandet om hur Brasilien behandlats (vilket bland annat sägs lett till att Brasilien nu köper plan av Sverige istället för USA). Brasilianska politiker har tagit upp frågan i sitt parlament och opinionsbildning bedrivs för att att han ska få komma dit.

Edit: Snowden ska frågas ut av svenska politiker via en videokonferens i EU-parlamentet.