Nyfiken i en strut, ställde ett par frågor till F! som jag inte kunnat hitta några svar på. Här mina frågor, och svaren:

1. Vilken grupp eller vilka grupper siktar ni på att ingå i om ni skulle bli invalda i EU-parlamentet? Jag har hittat information om er långsiktiga vision, att skapa en feministiskt grupp, men tills det kan genomföras så undrar jag var ni tänkt att förlägga ert samarbete?

1. Vi vill ha egentligen en Feministisk partigrupp! Men, före valet 2009 gjordes reglerna om för att minska risken för en nazistisk partigrupp, så nu krävs det 25 parlamentariker för att grunda en grupp, från 7 länder och med minst 3 % av rösterna i sitt land.

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster och Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen är de grupper som för närvarande står närmast oss. Men i båda grupperna har det röstats mot HBTQ-personers rättigheter och mot regleringar för jämställdhet samt mot rapporter för jämställda löner.

Därför behöver vi vänta till efter valet och se innan vi bestämmer oss. För det kanske skulle gå att starta en Feministisk partigrupp och bjuda in andra partier, ex. ur V-grupperna, på samma sätt som M ingår i Folkpartiets grupp*. Oavsett vilken grupp som vi skulle ingå i så kommer vi självklart att jobba vidare gemensamt med andra feministiska partier för att grunda en Feministisk partigrupp på sikt.

Min kommentar: Jag tycker det är intressant att höra om den här typen av resonemang vad gäller val till EU-grupp, tycker det är lite synd att såna här diskussioner inte sker mer öppet. Jag upplever det inte minst som att det har en folkbildande funktion, att medvetandegöra att allianser i EU-parlamentet har helt andra premisser än exempelvis riksdagen. Som parlamentariker är det inte en helt lätt sak att vara “lite insatt i allt”, det är oftast bättre att vara specialiserad på ett eller annat sätt för att ta möjligheter påverka, och det gäller då att hitta en grupp där man kan få gehör för just sin specialitet och dessutom känna sig bekväm med att rösta med dem i resterande frågeställningar. Det skulle vara intressant med en slags utvärdering efter varje mandatperiod, göra det till en vana, där man som parlamentariker går igenom vad man upplever som fördelar och nackdelar, med att vara med i den specifika grupp man valt att samarbeta med. Då kan man som väljare även få en känsla för hur pragmatisk politik emellanåt är, och lära sig lite om hur saker fungerar.

2. Jag vet att ni tidigt antog en politik som i stort var inspirerad av Piratpartiets ställningstagande (av era formuleringar att döma) kring upphovsrätt och fildelning. Jag har sett att ni fått draghjälp av flera artister, bland andra Björn Ulveus – som offentligt gått ut och kritiserat just Piratpartiets inställning. Jag har ett par följdfunderingar kring dessa – är det fortfarande så att ni anser att fildelning inte bör vara straffbart? Kommer skivan ni släpper bli fri att fildela och remixa? Är detta något som artisterna ställt sig bakom, åsiktsmässigt, när de stöttar F! på det här viset?

Feministiskt initiativ vill stärka kulturen och kulturarbetarna. Kulturen är en av våra viktigaste näringar, dess industrier tillhör numer en av de starkaste motorerna för tillväxt både lokalt och globalt. Feministiskt initiativ arbetar för att det ekonomiska systemet ska inkorporera kulturens villkor. Vi vill att att det ska finnas en oberoende grundfinansiering, nya affärsmodeller och andra sätt att mäta tillväxt och bärkraft. Armlängds avstånd i all offentlig finansiering av kultur är självklart såväl som att de professionellt yrkesverksamma inom kulturens område kan försörja sig och erhålla social trygghet genom utfört arbete.

Vi har fått låtarna på vår valskiva som en gåva av artisterna. Vi följer det avtal vi skrivit med artisterna och de lagar och regler som gäller idag. Det betyder alltså att skivan inte är fri för fildelning och remix.

Min kommentar: Okej, för mig blir det här ett utmärkt exempel på när politik antas som inte är en prioriterad frågeställning. Det är förhandlingsbart och sätter fingret på varför det inte “duger” när andra partier säger sig tycka samma sak, som ibland påpekas för Piratpartiet. För att det i praktiken är något som kan tänkas väljas bort i ord och handling. Det blir en slags helgardering. De båda länkarna (fråga och svar) krockar i vad jag förstått som andemening och fokus, som jag ser det, och jag känner inte att jag fick ett ordentligt svar på om de anser att fildelning borde vara lagligt ens. Min gissning är att de antagligen inte tycker det, och är inne på nån slags tvingande betalningsmodell. Som en som nördat in sig i frågeställningen som jag, ser som problematisk. Att artister som hjälper till inte riktigt är med på noterna kan jag ha viss förståelse för, det var nog rent av lite dumt av mig att inkludera den delen i frågeställningen. Men å andra sidan funkar det kanske som exempel på den där typen av pragmatism som man sällan ser i valrörelser. Vad kan tonas ner? Det här är inte en hjärtefråga för F!, inte profilerande, och alltså därför inte ett alternativ för de som bekymrar sig över hur upphovsrättslagstiftning används som motivation för exempelvis mer övervakning och inskränkt rörlighet online.

Tack till Lina på F!-info som besvarade frågorna!

*M ingår i KD:s grupp, inte Folkpartiets. Tack för infot, Niclas Starow.