När man upplever att fildelning är moraliskt förkastligt. Moralism är dock subjektivt. Som när vissa tycker att det är omoraliskt att vara lättklädd och andra inte har några problem med det alls, till och med anser det vara en rättighet att få vara det.