Piratpartiet ställde 14 frågor på lika många dagar under taggen #dfraga på Twitter, Facebook och Google Plus, baserat på det lilla vi vet i kombination med saker vi fått reda på via det material som Edward Snowden läckte. Hur mycket vet du om FRA?

Har FRA några resultat de behöver uppnå? Vilka är de, i så fall? Vilka sätter dem?
Vi vet inte så mycket om FRAs arbete. Det finns en underliggande tanke om  att samla information som har bäring för militära ändamål, men allt annat som det framkommit att de gör föranleder frågan vad det är för målbilder de arbetar efter.

Ser FRA regeringen som beställare/kund eller ansvariga?
Från början var det bara regeringen som skulle ha tillgång till FRAs verktyg, men numer är det ett antal myndigheter som också kan använda sig av dem. När nu regeringen inte är de enda, vilka är det egentligen som är ansvariga för spaningsarbetet? Beställaren? FRA? Regeringen?

Vilka uppdrag får FRA från Polis­myndigheterna och hur vanligt är det?
Den av bland andra Datainspektionen och Advokatsamfundet kritiserade lagen om att ge polismyndigheter tillgång till FRA, trädde i kraft den 1 januari 2013, och möjliggjordes av ett samarbete mellan Socialdemokraterna och regeringspartierna.

Har FRA fått uppdrag som tjänar kommersiella intressen?
Det  har visat sig att möjligheter att störa diskussioner online – till och  med möjligheten att manipulera omröstningar online, är en tjänst man  tillhandahåller inom säkerhetsindustrin FRA verkar inom. Varför detta  anses vara användbart och i vilka syften, är okänt.

Hur mycket av FRA:s data anses användbar inrikes och hur mycket anses enbart ha värde för tredje part?
Eftersom FRA bedriver byteshandel med andra säkerhetsorganisationer som amerikanska NSA och brittiska GHCQ, skulle det vara intressant att veta vilka volymer det handlar om.

Varför behöver FRA kunna samla in information om en människas sexuella läggning?
När FRA byter information och data med andra länder, så behöver de tydligen rätten att kunna inkludera information om människors sexualitet, såväl som etnicitet och politisk tillhörighet. Det innebär den specialversion av personuppgiftslagen som FRA önskat sig och fått.

När har FRA tänkt att fixa de problem som Siun påpekat, och hur kommer FRA gå till väga?
Vem är ansvarig när FRA gör fel? Detta är en återkommande fråga, då FRA lika återkommande prickas av Siun. Det saknas helt ansvarsutkrävande av FRA.

Hur många terrorister har FRA lyckats hitta? Om FRA har hittat några terrorister, när ställdes de inför rätta och i vilken domstol?
Det går inte att komma ifrån att terrorism användes som primärt argument för att införa FRA-lagarna, trots stora protester. Var är resultatet av det då argumenterade behovet?

Var FRA involverade i attackerna mot Belgacom?
FRA hjälpte till att sprida spionprogram till utsedda mål i en hemlig underrättelseoperation som kallas Winterlight. Målet för den typen av attacker är att infektera datorer med spionprogram eller annan skadlig kod, för att bland annat ta del av eller manipulera information.

Hur mycket får signalspaning kosta?
Mellan 2008–2012  höjdes FRAs budget med 39 procent – en ökning från 590 miljoner kronor  2008 till 822 miljoner kronor år 2012. 2013 höjdes det ytterligare, och  idag ligger årsbudgeten på 860 miljoner.

Vad hände med den etiska kommittén kallad Kontroll­station 2011 som var ett löfte när FRA-lagarna drogs igenom?
Kontrollstationen skulle  bestå av neutrala medlemmar och ha insyn in FRAs verksamhet av  integritetsetiska skäl, lovades det ett flertal gånger när folk  protesterade 2008 mot lagarna. Kommittén upprättades aldrig.

FRA får avlyssna maximalt 2,2 miljoner svenska hushåll vid en given tidpunkt. Hur ofta har den rätten använts?
Det bor i genomsnitt drygt 2 personer per hushåll så 2,2 miljoner hushåll är halva svenska folket. Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande Runar Viksten sa i ett uttalande att ytterst få svenskar spanas på. Vilket syfte har då det här taket?

Hur kommer man åt problemet med att FRA aktivt ljuger för riksdagsledamöter?
FRA har avslöjats göra saker som bryter mot uppsatta lagar och regler (Uppdrag Granskning, dec 2013), men viftas bort av riksdagsledamöter som väljer att tro på FRA när de säger att allt är i sin ordning.

Vad används FRAs insamlade information till?
Det primära argument till att signalspaning behövs har varit att avslöja terrorister. Trots att medborgare nu bevakas hela tiden, händer dock saker i världen som underrättelseorganisationerna inte tycks kunna förhindra. Vad är det de gör?

Vi önskar vi hade svaren. Så fortsätt ställa frågor. Piratpartiet vill riva upp alla delar av FRA-lagen, inklusive FRAs specialversion av Personuppgiftslagen. Riv upp, gör om, gör rätt.