Lars är på dåligt humör idag, och det kanske vi ska tacka för..? Om inte annat, tack för att jag fick återposta detta här på bloggen, Lars. ;) //emma

* * *

GÄSTINLÄGG: Jag tror vi behöver ett Transparensinstitut för att komma till rätta med bidragsfifflet.

Det ska ha rätt att kolla politikers privatekonomi, kartlägga vilka de talar med i telefon och brevväxlar med, logga vilka internetsidor de går in på, registrera deras sexualvanor och om nödvändigt gå in i deras bostäder och kontrollera om det finns tecken på oegentligheter.

Sånt här kan ibland av känsliga personer uppfattas som integritetskränkande, så för att minska sådan oro sätter vi upp en rådgivande insynskommitté som består av fem hemliga personer som tillsätts av GTI (Gruppen för Tillsättande av Insynskommittén, som består av mig och fyra kompisar som ni inte behöver veta namnen på). De rapporterar till mig, så det inte blir några oklarheter.

Transparensinstitutet får inte dela med sig av den insamlade informationen till utomstående, om de inte uttryckligen ber om det.

Transparensinstitutet får en operativ budget på 80 miljoner i starten, med reservation för att den kan behöva ökas beroende på hur många oegentligheter som hittas. Eftersom behovet av Transparensinstitutet uppstått på grund av bidragsfiffel bland politiker är det också politikerna som i första handen ska betala kostnaderna, vilket görs med 25% avdrag på deras löner och arvoden baserat på senaste taxeringsunderlag. Retroaktivt i ett år.

Om någon ser ett problem med det här är ni välkomna att tiga om saken.

Ja, jag är på dåligt humör i dag. :-/
Sorry.

~Lars Holmqvist