Som jag ser det finns det tveklöst anledning att problematisera kring piratkopiering och fildelning. Men problemen som går att finna i den typen av företeelse kan exempelvis inte motivera förbud av privatliv. Det här är superviktigt att förstå, när upphovsrättsreform är på tapeten. Upphovsrätt är inte så viktigt att det överstiger andra viktiga principer i samhället. Eller borde inte vara, i alla fall.

När så Åsa Romson omedelbart lyfter upphovsrätt, om hennes bilder som visar att hon använt sig av förbjudna medel, så tycker jag att det på ett ypperligt sätt visar varför upphovsrätten behöver reformeras av fler anledningar. Det handlar inte om fildelning, det handlar om granskning av makt, om rätt till privatliv, om samhällsvärden som hela tiden hamnar på undantag när kommersiella särintressen vill försöka få till inskränkningar. Det låter så jäkla pompöst, men det är inte mindre sant för det.

Miljöpartiet samregerar nu med S, och det är väldigt symboliskt att detta dyker upp: de har som parti profilerat sig hårt som ett valbart alternativ till exempelvis Piratpartiet, pga att de “driver samma frågor”. Hur det är ställt med prioriteringarna hintades det om redan om (och senare förklarades vara ett misstag): när Romson föreslog att man skulle förbjuda anonyma bloggar. Nu samregeras det med S och inte ett ord har sagts om datalagringsdirektivet heller. Romson vill dessutom gömma sig – och kan – bakom upphovsrätt, när hon inte lever som hon lär. Det är inte en jättesnygg informationspolitisk bild som målas upp.

Mehmet Kaplan, som jag absolut har största respekt för, var väldigt uttalat mot FRA under protesterna 2008, lär som IT-minister inte kunna påverka FRA-lagarna heller. Och det faktum att jag inte ens kan lyfta S som särskilt profilerande i de här frågeställningar, trots ett par vallöften några val bakåt angående FRA, är också nedslående. Sammantaget så läggs en oproportionerligt stor andel av diskussionerna kring hur mycket musikindustrin riskerar förlora, än vad vi som människor riskerar förlora. Och kanske ännu värre, redan har förlorat.

Det finns absolut, utan tvekan anledning att problematisera kring piratkopiering. Absolut. Men det finns ännu större anledning att problematisera kring upphovsrättslagstiftningen som orsakar renodlade demokratiproblem. De ytlagren av färg har krackelerat för länge sen, men ändå så är det ingen som vill eller har förmåga att tag i det.