Man skulle ju kunna tänka sig att det vore en bra grej att kunna förhindra länder från att ta fram egen lagstiftning om saker. Som när det handlar om att värna om mänskliga rättigheter, exempelvis. Men när det handlar om att amerikanska företag ska få marknadsfördelar så blir det – för att använda mig av klarspråk – kasst. Jag kopierar en sammanfattning:

“Då är det dags att lägga till TISA till listan av hemliga handelsavtal, vars innehåll läckt och analyserats av EFF. TISA knyter ihop TPP och TTIP och inkluderar EU-länderna samt 20 länder till och innehåller globala regleringar för internet. I detta avtal handlar det om service inte om produkter och EFF lyfter bl.a. följande detaljer:

• Avtalets text måste hållas hemligt av varje avtalsland i fem år, efter att avtalet trätt i kraft.

• Förbud mot regionala/lokala lagstiftningar som kan förhindra ”fritt flöde av information”. (Ett skydd för frihet till information uttrycks det, men i praktiken innebär det att länder själva inte får bestämma över sin lagstiftning om exempelvis begränsningar för att skydda invånares privata data, och som minst inte borde bestämmas i hemliga handelsavtalsförhandlingar.)

• Global reglering kring nätneutralitet. (Avtalet är lite luddigt – det verkar som det öppnar för att införa vissa former som bryter mot tanken mot nätneutralitet.)

• Avtalet förhindrar länder från att använda/respektera tanken bakom öppen källkod. (Viss insyn i källkod kan ibland behövas – EFF lyfter exempelvis behovet för underleverantörer att kunna laga säkerhetshål i exempelvis mjukvara för routrar.)

• Förhinder för lagstiftning för att spara data lokalt i ett land, av ex. säkerhetsskäl. (Gissningsvis för att tjänster som erbjuds från andra länder inte ska behöva oroa sig för lokal konkurrens, men skulle i så fall göra det svårt att ha en ordentlig debatt kring, och möjlighet till regional lagstiftning för hur vi exempelvis hanterar känsliga patientdata.)

• Alla länder som ingår i avtalet måste införa lagstiftning mot spam. (Spam är dåligt, men anti-spam-lagar är inte nödvändigtvis bra för det, som EFF uttrycker det.)

Sammantaget innebär handelsavtal av det här slaget en möjlighet att kringgå regional lagstiftning – och låsa fast medlemsländernas möjligheter att genomföra ny lagstiftning. Detta görs dessutom i hemlighet, utan insyn.”

Detaljerna är kanske oväsentliga i det stora hela – det är det grundläggande, att man verkligen har mandat att på olika sätt sitta och förhandla, i hemlighet, om saker i syfte att förhindra länder från att genomföra lagstiftning regionalt. TISA, TPP och TTIP är tre olika ben på en handelsavtalsplattform som går ut på att kringgå transparens, öppen debatt och dialog och kunskap om vad saker handlar om i praktiken. Hur kan detta vara acceptabelt, över huvud taget?