På forumet Sweddit (svenska delen av Reddit) blev det lite diskussioner angående moderatorernas beslut att inte tillåta politiktrådar över sommaren. Många använde sig av ordet censur, och för mig blir det lite konstigt att en privat driven plats på nätet skulle kunna bli anklagade för det. Jag förstår ju vad som menas, att man inte får posta vad man vill längre på den specifika platsen, men som jag förstår ordet handlar censur snarare om att man inte får posta det alls, nånstans över huvud taget.

Jag drog därför igång en tråd där jag frågade om det fanns några ställföreträdande ord för just ordet censur i ett sådant här sammanhang. Där säger flera att det är helt korrekt att använda sig av ordet censur, även om det inte är staten som tillämpar det.

Nu tror jag de flesta är med på att det behövs moderering. Detta inte minst eftersom man kan störa specifik ämnesdiskussion genom att gå in och sprida en massa struntpostningar – i sammanhanget en typ av censur då – som i praktiken dränker diskussionsutrymmet. Spam tas till exempel alltid bort, som jämförelse. Det är helt enkelt skillnad på modererat och censurerat samtal.

Problemet illustreras även nu när ytterligare problem har uppstått på Reddit – då en administratör plötsligt fått sparken. Det handlar om det populära IAMA, där folk kan ställa frågor till kändisar, politiker och så vidare. Det har varit en ovärderlig hjälp, tydligen, som bland annat inneburit att Victoria (som den avskedade heter) haft folk i telefonen och ställt frågor muntligen som folk skrivit, och så har hon skrivit deras svar. Flera forum på Reddit har nu släckt ner i protest mot företagets beslut att avskeda henne.

Här möts problemet i en salig röra. Det handlar om ett privat företag som driver Reddit, vilka jag gissar anses ha sina rättigheter, det handlar om ett offentligt utrymme som behöver modereras – i det här fallet till och med anses vara en förutsättning för att det ens ska kunna existera på ett bra sätt – det handlar även om användarnas möjligheter att kunna få påverka utrymmet de hänger på.

När jag sitter här på bloggen har jag inga som helst skyldigheter att upplåta den som plattform för andra – det tror jag att de flesta är med på. Ingen ifrågasätter säkert mina behov av att styra innehållet som jag vill, eller vilka som får skriva inlägg osv. När en plattform blir så stor att man mer eller mindre tvingas gå med på den för att kunna få ta del av både samhällsinformation och marknadserbjudanden, är det fortfarande lika självklart då?

Vad innebär det exempelvis att “alla finns på Facebook”, men det är inte samhällsregler som gäller där, utan det är Facebooks egna regler. Som vi ju vet landar väldigt tokigt. En gång i tiden försökte vi upplysa alla om vikten av att inte kunna stänga av folk från internet, då så mycket av vardagen är kopplat till en nätet. Idag börjar jag undra om en liknande debatt behöver dras igång när det gäller privata plattformar. I vilka fall ska de få stänga ute något, eller kanske rent av: ska de få stänga ute någon över huvud taget?

Samtidigt så lever vi helt klart i en nätvärld där det behöver modereras. Det är ett faktum som man inte kan rucka på, hur principiellt mycket man än ställer sig bakom “total yttrandefrihet” eller “frihet från censur” osv.

Jag tror att hur ordet censur används och tolkas är en liten ledtråd om nån slags förskjutning i det kollektiva medvetandet, om vad som ska anses vara öppet och tillgängligt för alla. Privata plattformar ses som jämförbara med statliga, ur ett rättighetsperspektiv. Samtidigt som alla vill vara fria att skapa just sin yta med sina värderingar och regler.

Det är en gammal sanning att internet består av en massa mikrodiktaturer, att var och en kontrollerar sin yta och att det i sig skapade en stark demokrati av samexistens. Men nu behöver vi handskas med makrodiktaturer och vi har landat i något nytt som behöver definieras, vad det verkar. Sättet som användare använder ordet “censur” indikerar att en slags utveckling skett som vi kanske inte är helt medvetna om, som jag ser det.